Vår värdegrund

Vi vill skapa en god grund för all
inlärning genom att måna om en
varm, öppen och tolerant atmosfär;
en skola, där elever, personal och
vårdnadshavare känner sig trygga.