Elevvårdslagen

Den gällande elevvårdslagen trädde i kraft den 1 augusti 2014. Målsättningarna för denna lag är

  • att främja elevernas välfärd, hälsa och lärande
  • att erbjuda en låg tröskel till att stöda välmående
  • att förebygga uppkomsten av problem
  • att stärka elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet