Penninginsamlingar

Synpunkter på penninginsamlingar i Sirkkala skola:

Grundskolan ska inte kosta eleverna någonting. Detta står helt klart i lagen 6 § 3 mom.:

”Utan sin vårdnadshavares samtycke får ett barn inte hänvisas till undervisning där det med stöd av 31 § 3 mom. tas ut avgifter av eleverna eller till undervisning där det enligt kommunens eget beslut eller tillståndet att ordna utbildning iakttas en särskild metod som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip. ”

Ibland förekommer olika typer av insamlingar. Eftersom dylika insamlingar utgår helt ifrån frivilliga initiativ bör de hållas isär från skolans ordinarie verksamhet. Vi föreslår att rektor och lärare informeras om insamlingar och deras ändamål samtidigt som föräldrarna får informationen.

I Sirkkala skola används medel från en eventuell klasskassa till:

Lägerskola i årskurs 5.

Föräldrarna till våra fjärdeklassare brukar varje år enligt en fin och gammal tradition ordna den stora gårdsfesten i maj. Festen har blivit en fin sammanhållande faktor för alla sirkkalaföräldrar, barn och lärare. De inbringade medlen täcker till stor del lägerskolkostnaderna i årskurs 5.

På sexan får eleverna ordna ett disko, detta är en viktig del i elevernas företagsamhetsfostran.