Elevrådet

Elevrådets uppgift är att vara en länk mellan eleverna och lärarna/rektorn. Elevrådet samlas ungefär en gång i månaden tillsammans med Carolina Strandman och Henna Strandén. I elevrådet sitter representanter för årskurserna 1 – 6.

Elevrådet i Sirkkala och Sirkkalabackens skola för läsåret 2021-22 består av:

2A Isabella Hagström

2B Alvar Mattelmäki

3A Greta Björklöf

3B Hugo Immonen 

4A Calle Ojala 

4B Edvard Lagerlöf 

5A Linda Österholm

5B Olivia Vidman

6A Chiara Rönnlöf

6B Jonas Törn 

 

skolans representant i Åbo barnparlament Ted Holmström (6B) 

 

Handledare: Henna Strandén & Carolina Strandman