Elevrådet

Elevrådets uppgift är att vara en länk mellan eleverna och lärarna/rektorn. Elevrådet samlas ungefär en gång i månaden tillsammans med Jaana Kivikoski och Carolina Strandman. I elevrådet sitter representanter för årskurserna 1 – 6.

Elevrådet i Sirkkala och Sirkkalabackens skola för läsåret 2019-20 består av:

1A Aston

1B Iris

2A Erin  

2B Ivar 

3A Leila  

3B Olivia 

4A Marcus 

4B Fabian 

Sirb Ida , Ava 

5A Emma  (sekreterare)

5B Sienna

6A Måns 

6B Frida (ordförande), Alexandra 

Handledare: Jaana Kivikoski & Carolina Strandman (Sirb)