Elevrådet

Elevrådets uppgift är att vara en länk mellan eleverna och lärarna/rektorn. Elevrådet samlas ungefär en gång i månaden tillsammans med Carolina Strandman och Nicholas Honkanen. I elevrådet sitter representanter för årskurserna 1 – 6.

Elevrådet i Sirkkala och Sirkkalabackens skola för läsåret 2020-21 består av:

 

Handledare: Nicholas Honkanen & Carolina Strandman