Elevrådet

Elevrådets uppgift är att vara en länk mellan eleverna och lärarna/rektorn. Elevrådet samlas ungefär en gång i månaden tillsammans med Henna Strandén och Marika Johansson. I elevrådet sitter representanter för årskurserna 1 – 6.