Adressförändringar

Gör ändringarna bekvämt via Wilma. Information finns i programmet på anslags-
tavlan. Kom ihåg att ha språket inställt på svenska.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter om adresser och telefonnummer är uppdaterade.