Frånvaroanmälan

Meddela klassläraren om ditt barn uteblir från undervisningen. Vid frånvaro – kom ihåg att meddela också eventuell skolskjuts och eftis/frittis om frånvaron.

Klassläraren kan bevilja frånvaro upp till tre dagar. Ifall frånvaron är längre anhåller ni om rätt till frånvaro av rektorn via Wilma. (Kom även då ihåg att diskutera med klassläraren!)

Gör såhär: Se till att språket är inställt på svenska. Uppe till höger under de tre strecken: Gå till Ansökningar och beslut – Ny ansökan. Fyll i, skicka!