Likabehandlingsplan

Sirkkala skolas likabehandlingsplan

Alla i Sirkkala skola ska ha lika möjligheter till utbildning och utveckling och känna sig respekterade och trygga. Innehållet i undervisningen, undervisningsmetoderna och materialet ska stöda likabehandling.

Då vi väljer arbetssätt, lärmiljö och samarbetspartners skall vi sträva efter att synliggöra och förhindra könsbundna attityder och rutiner och istället sträva efter jämlikhet och likabehandling.

 
 
Bilaga 1: Min trivsel åk 1-2  (Öppnas i PDF, 103KB)
 
Bilaga 2: Min trivsel åk 3-4 (Öppnas i PDF, 80KB)