Elevvårdspersonalen

Hälsovårdare Nina Ringbom, 040 194 5412
anträffbar i skolan måndag-torsdag kl. 8.30 – 14.30

Kurator Annika Långström-Strandberg, 050 432 3588
anträffbar i skolan tisdagar, onsdagar och torsdagar

Skolpsykolog Nilla Frankenhäuser-Henry, 02 262 6841
anträffbar i skolan fredagar och via telefon eller e-post