Profilering

Vi strävar efter att röra på oss så mycket som möjligt under skoldagen för att främja barnens välmående. Vi deltar i projektet Skolan i rörelse. Utöver det ordnas sportdagar och andra utedagar. Skolans elever deltar också i många olika idrottstävlingar under läsåret.

I vår skola läser vi mycket. Eleverna besöker barnbiblioteket regelbundet. Vi strävar efter dagliga lässtunder i skolan och hoppas att ni också läser hemma med barnen. Vi ägnar oss åt tystläsning, parläsning, gruppläsning, fadderläsning och högläsning för att nämna några typer. Läsning är både nyttigt och trevligt!