Allmänt om skolan

 • grundskola med årskurserna 1-6
 • svenska som undervisningsspråk
 • 12 basgrupper
 • 255 elever (+ 27 i Sirkkalabacken)
 • 12 klasslärare, 2 speciallärare + timlärare + rektor
 • 3 skolgångshandledare
 • skolhälsovårdare (4 dagar/vecka)
 • skolpsykolog
 • kurator (3 dagar/vecka)
 • skolsekreterare (2 dagar/vecka)
 • fastighetsskötare
 • kökspersonal
 • elever från södra och sydöstra Åbo
 • adress: Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20, FIN-20700 Åbo