Allmänt om skolan

 • Grundskola med årskurserna 1-6
 • Svenska som undervisningsspråk
 • Klasslärare, speciallärare, specialklasslärare, timlärare, rektor
 • skolgångshandledare
 • Skolhälsovårdare (4 dagar/vecka)
 • Skolpsykolog (3 dagar/vecka)
 • Kurator (2 dagar/vecka)
 • skolcoach
 • Skolsekreterare (2 dagar/vecka)
 • Fastighetsskötare
 • Kökspersonal
 • Adress: Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20, FIN-20700 Åbo