Lärplattor

Regler för användning av terminal

Åbo stad överlåter, sedan några år tillbaka,  en terminal i elevens användning. I åk 4 handlar det om en iPad, i åk 7 om en bärbar dator.

Det är ett redskap som eleven får använda för sin skolgång. Hos oss pratar vi inte om produktnamnet iPad utan vi pratar om lärplatta. Eleven ansvarar för lärplattan då den är i hens användning.

De nedan bestämda reglerna och villkoren tillämpas på användningen av terminalen. Att skriva under dessa regler innebär att eleven förbinder sig till att följa ifrågavarande regler och villkor.

 

Läs mera genom att klicka på länken.

Regler för lärplattor (öppnas i PDF,154 KB)

Om lärplattan går sönder eller försvinner fylls denna blankett i.

Försvunnen eller söndrig lärplatta (öppnas i PDF, 235 KB)