Hälsovårdaren informerar

Hälsovårdare Nina Ringbom är anträffbar i Sirkkala skola:

måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 8.30 – 14.30

telefon: 040 194 5412, e-post: nina.ringbom (a) turku.fi

Samtal helst på eftermiddagen, det går också bra att kontakta mig via Wilma.

Hälsningar Nina

 

Skololycksfall och ersättningsförfarande

Olycksfall som sker i skolan, på skolvägen, under studiebesök, på utfärder, lägers-
kolor, klubbverksamhet eller liknande, ersätts som skololycksfall, om verksamheten
ingår i skolans läsårsplan.
För mera information sidor www.turku.fi/sv -> Dagvård och utbildning -> Grundskolan 1-
9 -> stöd för lärande och skolgång -> Skololycksfall och ersättningsförfarande.