Morris och Eftis

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgonverksamhet

För ettor, tvåor och treor finns möjlighet att före skolan komma till morgonklubben
(Morris). Föreningen samarbetar med Folkhälsan vilket betyder att barnen har mor-
gonklubb på samma plats som Folkhälsans eftis för ettor och tvåor, dvs. i Sirkkala skola, hus A. Morris har öppet varje vardagsmorgon, då det är skola, från kl. 7.30 – 9.30.
Klubben kostar 1 euro som barnen har med sig de morgnar de är där. Eget mor-
gonmål kan tas med. Personalen är den samma som Folkhälsans eftis har, oftast
två vuxna per morgon. Enhetsansvarig är San Törnroth. Morris/eftis telefonnummer
är 044 305 30 27.

Eftermiddagsverksamhet

 Frittis

För treor och fyror som går i Sirkkala skola finns möjlighet att vara med i Sirkkala
Fritidsklubb (Frittis) som verkar i skolans matsal måndagar – fredagar kl. ca 13.00 –
16.00. Klubben kostar 2 € per dag. Den slanten tar barnen med till klubben de da-
gar de deltar. I klubben får man pyssla, sköta sina läxor, spela spel, baka ibland
och leka i gymnastiksalen. Mellanmål serveras kring 14.30.

Ansvarig ledare är Lina  Jylhä (045 73448467).