Vi jobbar här

Sirkkala skolas personal 2020-21

Kurtén Elise rektor
Björö-Vesterinen Hege åk 1
Siegfrids Pia åk 1
Johansson Marika 2a
Ståhl Carola 2b
Jaakola Juha 3a
Örn Petra 3b
Blomster Diana 4a
Honkanen Nicholas  
Lindroos Marcus 4b
Kivikoski Jaana 5a
Multisilta Salla spec.klasslärare åk 5
Svartsjö Lotta 5b
Bilenberg Jasmin  
Svartström Jimmy 6b
Mäkiö Malin  
Kaján Andreas musik
Bragge Berit slöjd
Liljeström Charlotte special- och smågruppsunderv.
Malmström Henrik slöjd
Nyman Jessica  
Skrifvars Tove special- och smågruppsunderv.
Vigård-Stocks Maj-Len spanska
Järnström Meri franska
Westerstråhle Tessa tyska

Övrig personal

Helena Lindroos skolsekreterare (må, ti)
Fabritius Karin skolgångshandledare
Henry Nilla skolpsykolog
Hannus Susanne skolgångshandledare
Långström-Strandberg Annika kurator
Mäkinen Riikka kökspersonal
Omar Farhan skolgångshandledare
Pakarinen Jonna skolgångshandledare
Ringbom Nina hälsovårdare
Strandén Henna skolcoach
Wickholm Henrik skolgångshandledare
Åkerman Risto fastighetsskötare

Personalen kan nås per e-post: fornamn.efternamn@turku.fi