Borttappat eller sönder?

Om busskortet tappas bort eller går sönder kontakta Servicebyrån för lokaltrafiken, Auragatan 5.

Har du tappat klädesplagg?

Alla kläder som blir kvar i korridorerna eller på skolgården sätts i korgar för upphittade kläder. Korgarna finns i alla våra skolhus. Skolan ställer ut alla upphittade kläder med jämna mellanrum. Kläder som inte hittar sina rätta ägare går vidare till välgörande ändamål.

Har du tappat värdeföremål eller nycklar?

Smycken, klockor, nycklar och andra värdeföremål uppbevaras i personalrummet. De kan lösas ut mot en beskrivning av föremålet.

Har du tappat skolböcker/ häften?

Kontakta genast din lärare. Leta noga igenom din pulpet/låda, ryggsäck och sök också tillsammans med föräldrarna där hemma.

 

Ersättning av elevernas i skolan försvunna/söndrade personliga egendom

Elevers personliga egendom kan endast ersättas om de söndrats under lektionstid.
Staden ersätter inte t.ex. egendom som lämnats i garderobsutrymmen eller som
söndrats/försvunnit/stulits under rasten eller under skolvägen (hemförsäkringens
självriskdel). Värdefull personlig egendom (t.ex. mobiltelefoner) som eleven frivilligt
tagit till skolan, är på elevens eget ansvar och ersätts inte.
Stölder som hänt i skolan är brott, varvid elevens vårdnadshavare bör göra en brotts-
anmälan till polisen. Skolan försöker givetvis även utreda det inträffade.
Handledning över hur ersättning söks kan fås från skolans kansli eller på Åbo stads
webb-sidor www.turku.fi/sv -> Dagvård och utbildning -> Grundskolan 1-9 -> stöd för lä-
rande och skolgång -> Sakskador och ersättande.

Lärplattorna

Vad händer om lärplattan går sönder, vem ansvarar, vilka regler har vi?

Detta utreder vi från fall till fall här i skolan. Ytterst viktigt är att alla är medvetna om att det handlar om dyrbara saker och därför måste man agera med största försiktighet. Det går t.ex. inte att kasta ryggsäckar hur som helst …

Söndrig eller försvunnen lärplatta (Öppnas i PDF)