Lukuvuoden 2019-2020 aloitus vuosiluokilla 7-9

Yläkoulun lukuvuosi 2019-2020 alkaa keskiviikona 14.8.2019 seuraavasti:

  • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
  • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää elokuussa oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 15.8.2019 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

7. luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään tiistaina 10.9.2019 klo 18.00. Muista vanhempainilloista tiedotetaan syyslukukauden alkaessa.

9. luokan oppilaitten TET-viikko pidetään 28.10.-1.11.2019.

Yläkoulun koulukuvaukset järjestetään 12.-13.9.2019.

Toivotan kaikille hyvää kesää!

Tuomas Nousiainen

 

Puolalan koulun arviointitiedote, vuosiluokat 7-9

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016.  Seitsemännen luokan oppilaamme opiskelevat uuden opetussuunnitelman  mukaan. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla noudatetaan vielä vanhaa opetussuunnitelmaa.

Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Vuosiluokkien 7-9 arviointitiedotteessa kerrotaan, mitä koulussa arvioidaan ja miksi arvioidaan, sekä miten ja milloin arviointia tehdään.  Tiedotteesta löytyvät myös Opetushallituksen määrittelemät päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.

Vuosiluokkien 7-9 uusi arviointitiedote löytyy kotisivuiltamme kohdasta Opiskelu/Opetussuunnitelma.

Vanhan opetussuunnitelman mukainen 8. ja 9. luokkia koskeva tiedote löytyy kotisivuiltamme kohdasta Linkit/Yhteisten oppiaineiden arviointikriteerit.

Peruskorjauksen aikataulu

Peruskorjaushankkeen kilpailutus on alkamassa. Suunnittelussa on aikataulun osalta päädytty siihen, että korjaustyöt tulevat alkamaan kesäkuussa 2018. Näin ollen lukuvuosi 2017-2018 opiskellaan vielä kokonaisuudessaan Kauppiaskadun koulurakennuksessa. Rakentamisaika tulee olemaan 18 kuukautta. Peruskorjattuihin tiloihin palaamme tammikuussa 2020.

Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjaus

pihalta

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan vuosina 2018-19. Kiinteistön kaikki tekniset järjestelmät uusitaan nykvikainenyajan vaatimusten mukaisiksi. Tiloista tehdään esteettömät, sisäpinnat uusitaan, ulkovaippa kunnostetaan. Lisäksi tehdään tilamuutoksia mm. lisätään WC- tiloja, tehdään uudet IV- konehuoneet käyttämättömälle ullakolle ja vanhaan pannuhuoneeseen, laajennetaan nykyisiä teknisen työn tiloja. Kaikki tilamuutokset tehdään nykyisten seinien sisäpuolella. Ratkaisuissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

Peruskorjauksen ajaksi alakoulun opetus siirretään väistötiloihin. Väistötiloista päättää Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta. Asiaa käsitellään lautakunnassa keskiviikkona 19.10.2016.

ikkuna