Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa​. Hankkeen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.​ Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa selkeyttämällä oppimisen tukeen liittyviä prosesseja, kehittämällä nivelvaiheiden yhteistyötä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja kouluttamalla henkilöstöä …