Oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa​.

Hankkeen tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa selkeyttämällä oppimisen tukeen liittyviä prosesseja, kehittämällä nivelvaiheiden yhteistyötä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja löytämällä erilaisia tapoja toteuttaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeessa myös koulutetaan opettajia oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Koulutusteemoina on esimerkiksi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tukeminen opetuksessa ja kognitiivisen neurotieteen viimeisin ymmärrys oppimisesta ja tämän tiedon hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  ​

Turun kaupunki tekee hanketyötä yhdessä Laitilan, Maskun ja Turun normaalikoulun kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hankkeiden ja tahojen kanssa, kuten varhaiskasvatuksen vastaavan hankkeen ja VIP-verkoston kanssa.

Lisätietoa hankkeesta projektikoordinaattoreilta:

Tiina Vanhanen
projektikoordinaattori
tiina.vanhanen@turku.fi

Tarumaija Aalto
projektikoordinaattori
tarumaija.aalto@turku.fi