Aivot ja oppiminen -koulutus (mennyt)

 

”Opettajille relevanttia kognitiiviseen neurotieteeseen pohjautuvaa tietoa oppimisesta, muistista ja tarkkaavaisuudesta. Tavoitteena, että koulutuksen jälkeen osataan ottaa nykytieto aivotutkimuksesta huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.”

Koulutuspaikka

Lemminkäisenkatu 14-18B, 20520 Turku , Data-Cityn auditorio

Ajankohta ja kesto

26.4.2022 klo 10.00-15.30 esiopetuksen – 3. luokan opettajille ja

27.4.2022 klo 10.00-15.30 4.–9. luokan opettajille 

Päivän kulku (syömiset omakustanteisesti)

10.00 – 11.30 Oppiminen, muisti ja tarkkaavaisuus

11.30-12.30 Lounastauko

12.30-14.00 Aivojen hyvinvointi

14.00-14.30 Tauko

14.30-15.30 Musiikki oppimisen tukena

15.30 Päivä päättyy

Koulutuksen sisältö

Mitä oppiminen ja muisti ovat kognitiivisen aivotutkimuksen näkökulmasta? Miten tarkkaavaisuus tai tunteet vaikuttavat oppimiseen? Miten aivoja huolletaan? Koulutuksessa esitellään nykyistä tieteellistä tietoa mm. näistä teemoista ja pohditaan yhdessä keinoja hyödyntää aivotutkimuksesta saatavaa tietoa opetuksessa.

Koulutukseen sisältyy tehtävien tekoa yksin tai ryhmissä. Osallistujien toivotaan ottavan mukaan kannettava tietokone, pädin tai muu laite, jolla voi kirjoittaa Flinga-taululle.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tanja Linnavalli. FT Linnavalli on kognitiotieteilijä ja musiikkipedagogi, joka työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikössä. Kognitiivisen neurotieteen alan väitöskirjassaan (2019) Linnavalli tutki musiikkitoiminnan vaikutusta lasten kielenkehitykseen ja nykyisissä hankkeissa hän keskittyy lasten kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen ja niiden tukemiseen erilaisilla interventioilla.

Ilmoittautuminen

Turun kaupungin opettajat ilmoittautuvat sapin kautta. Koulutuksen nimi sapissa on Aivot ja oppiminen -koulutus opettajille. Koulutus löytyy parhaiten hakusanalla: aivot. Maskun, Laitilan ja Turun norssin opettajat ilmoittautuvat Webropolin ilmoittautumislomakkeen avulla (pyydä tarvittaessa s-postitse).

Lisätietoa koulutuksesta

Tiina Vanhanen
projektikoordinaattori
tiina.vanhanen@turku.fi
p. 040 627 6402