Oppimisen tuen palvelusivusto

 

 

Hankkeessa on toteutettu Oppimisen tuen palvelusivustot. Sivustoja tehtiin alueellisessa yhteistyössä tuen yhtenäisyyden edistämiseksi.

Oppimisen tuen palvelusivusto on kasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle tarkoitettu sähköinen työväline oppilaan oppimisen tuen asioihin. Sivustolle on koottu oppimisen tukemiseen liittyvä tieto yhteen paikkaan. Sähköisen sivuston tarkoituksena on tarjota päivittyvää ja ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle oppimisen tukemisen liittyvistä asioista. Sivustolta löytyy esimerkiksi eri toimijoiden työnkuvat ja vastuut lapsen ja nuoren oppimisen tuen asioissa, pedagogisten asiakirjojen laatimisen ohjeistukset, tietoa oppimisen ja kasvamisen tukemisesta eri tilanteissa ja nivelvaiheiden yhteistyö ja käytännöt.

Turun oppimisen tuen palvelusivusto löytyy osoitteesta Turun oppimisen tuen palvelusivusto (turku.fi). Sivustoa toimii eri laitteilla, niin työkoneella kuin älypuhelimellakin. Tavoitteena on kääntää sivusto toiselle kotimaiselle kielelle ja jatkaa oppimisen ja kasvamisen tuen polun kirjaamista myös 2.asteelle. Näin sivusto tulee toimimaan kätevänä alustana myös koko koulupolun tuen yhtenäistämiselle.