Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa​.

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisen ja kasvamisen tukea esi- ja perusopetuksessa siten , että oppilaat saisivat tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa selkeyttämällä oppimisen tukeen liittyviä prosesseja, kehittämällä nivelvaiheiden yhteistyötä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja kouluttamalla henkilöstöä oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Isona koulutusteemana hankeessa on neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen. Hankkeen avulla kouluihin rakennetaan vahvempaa nepsytukea ja lisätään kaikkien ymmärrystä siitä, miten kouluja voi kehittää nepsy-ystävällisemmiksi.

Turun kaupunki tekee kehittämistyötä yhteistyössä Laitilan, Maskun, Turun normaalikoulun kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hankkeiden ja tahojen kanssa, kuten varhaiskasvatuksen vastaavan hankkeen kanssa.

Lisätietoa:

Tiina Vanhanen
projektikoordinaattori
tiina.vanhanen@turku.fi