Spesian nepsykoulutukset (mennyt)

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisen eri laajuisia koulutuksia (Spesia)

1. Teams-koulutus (2 tuntia)

Mitä

Koulutuksessa konkreettisia ja helposti heti käyttöön otettavia välineitä kohdata oman ryhmän neuropsykiatrisesti oireilevat oppilaat. Käytännönläheinen koulutus, jossa syvennetään osallistujien tietoja aihepiiristä ja annetaan konkreettisia keinoja, välineitä, työtapoja ja työkaluja tukea kouluarjessa lapsi ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia vaikeuksia. Koulutus tarjoaa uusinta tietoa ja antaa toimintamalleja, joita voi hyödyntää myös koko luokan kanssa.

Paikka

Teams. Koulutus tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Ajankohta ja kesto

29.9.2022,  14.00 – 16.00 yläkoulun henkilökunta

30.9.2022,  14.00 – 16.00 alakoulun henkilökunta

Kouluttaja

Kouluttajana toimii molemmissa päivissä Marika Mäkinen

Ilmoittautuminen

Yläkoulun henkilökunnan koulutukseen:

https://www.lyyti.in/Nepsynuoret29092022

Alakoulun henkilökunnan koulutukseen:

https://www.lyyti.in/Nepsylapset30092022

Huom! Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat myös Sap HR:n kautta.

2. Lähikoulutus (3 päivää)

Mitä

Koulutuksessa konkreettisia ja helposti heti käyttöön otettavia välineitä kohdata oman ryhmän neuropsykiatrisesti oireilevat oppilaat. Käytännönläheinen koulutus, jossa syvennetään osallistujien tietoja aihepiiristä ja annetaan konkreettisia keinoja, välineitä, työtapoja ja työkaluja tukea kouluarjessa lapsi ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia vaikeuksia.

Ajat ja paikat 

Alakoulun opettajien koulutuspäivät:

1.4 Bore-laivan Baltic-sali, 9.00 – 15.30

8.4 Bore-laivan Baltic-sali, 9.00 – 15.30

19.4 Data-Cityn auditorio, 9.00 – 15.30

5.9 Bore-laivan Baltic-sali, 9.00 – 15.30

Yläkoulun opettajien koulutuspäivät:

14.4 Bore-laivan Baltic-sali, 9.00 – 15.30

20.4 Data-Cityn auditorio, 9.00 – 15.30

11.5 Data-Cityn auditorio, 9.00 – 15.30

Bore-laivan osoite: S/S BORE,  Linnankatu 72, 20100 Turku

Data-Cityn auditorion osoite: Lemminkäisenkatu 14-18B, 20520 Turku

Kouluttajat

Alakoulun opettajien kouluttajina toimivat 8.4 Virpi Jussila ja Pia Virtanen ja 19.4 Pia Virtanen.

Yläkoulun opettajien kouluttajina toimivat Piia Virtanen ja Virpi Jussila.

Ilmoittautuminen

Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat sapin kautta (löytyy nimellä nepsykoulutus luokanopettajille/nepsykoulutus aineenopettajille).

Maskun, Laitilan ja Turun Norssin työntekijät ilmoittautuvat s-postilla (tiina.vanhanen@turku.fi).

Koulutuksen tarkempi sisältö

1. koulutuspäivä:

Positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys – teoriaa ja käytännön työkaluja opettajille.

2. koulutuspäivä:

Opettaja nepsy-lapsen tai -nuoren ja perheen tukena, liitännäisvaikeudet ja mielenterveyden haasteet.

3. koulutuspäivä:

Valmennuksellinen työote osaksi pedagogiikkaa.

3. Monimuotokoulutus (15 op, 5 lähipäivää, kesto noin 5kk)

Mitä

koulutuksessa konkreettisia ja helposti heti käyttöön otettavia välineitä kohdata oman ryhmän neuropsykiatrisesti oireilevat oppilaat. Käytännönläheinen koulutus, jossa syvennetään osallistujien tietoja aihepiiristä ja annetaan konkreettisia keinoja, välineitä, työtapoja ja työkaluja tukea kouluarjessa lapsi ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia vaikeuksia.

Ajankohta ja kesto

Lähipäivät (9.00 – 15.30):

29.8 Tuuki-Prikka -kabinetti

12.9 Teams

3.10 Tuuki-Prikka -kabinetti

11.11 Teams

2.12 Tuuki-Prikka -kabinetti

(Tuuki-Prikka -kabinetti, DataCity, Lemminkäisenkatu 14-18B, 20520 Turku)

Lisäksi ennakkotehtävä, pienryhmissä toimimista, itsenäistä opiskelua.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja: Piia Virtanen.

Muut kouluttajat: Virpi Jussila, Maria Ojala-Vesteri, kokemuskouluttajat.

Koulutuksen tarkempi sisältö

Viisi yhteistä lähikoulutuspäivää, joista yksi työnohjauksellinen päivä. Lisäksi opiskellaan yhteisellä vuorovaikutuksellisella oppimisalustalla, pienryhmissä ja itsenäisesti opiskellen. Koulutuksessa tehdään omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Koulutuksessa on oma vastuuopettaja, joka luotsaa ryhmää koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa mukana myös muita Spesia asiantuntijapalveluiden erityisen tuen asiantuntijoita ja kokemuskouluttajia. Osallistujat verkostoituvat, oppivat toisiltaan ja saavat valmiudet jakaa osaamistaan.