YHDENVERTAINEN KOULUPOLKU 4.12.2023

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Miten turvataan oikea-aikainen ja riittävä tuki jokaiselle oppilaalle? Kuinka taataan tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle? Miten koulujen eriytymiseen puututaan ja kuinka kaikille lapsille ja nuorille luodaan tasa-arvoiset oppimisen edellytykset tuen tarpeesta, kotikielestä, perhetaustasta tai asuinpaikasta riippumatta?

Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisesta kehittämistyöstä Turun kasvatuksessa ja opetuksessa. Päivän ohjelmassa esitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoittamissa projekteissa tehtyä työtä oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämiseksi. Mukana päivässä myös Turun Työpiste uusilla aistituotteillaan. Ilmoittaudu osoitteessa https://www.lyyti.in/Yhdenvertainenkoulupolku.

Aika:          Maanantai 4.12.2023 kello 8.30–15.00

Paikka:       TAI Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun koulutalo (Lemminkäisenkatu 18 D, auditorio)

Ohjelma:

8.30            Aamukahvit

9.00            Tilaisuuden alkusanat, kehittämispäällikkö Jaana Kilpinen

9.15            Koulusegregaation vähentäminen Turussa, projektipäällikkö Emil Kusnetsoff

9.35            Monikielisten oppilaiden koulupolkujen sujuvoittaminen, suunnittelija Annika Rae

10.00          Varhaiskasvatuksen tuen uudistus, varhaiskasvatuksen erityispalvelupäällikkö Jarna Peltonen

10.30          Neuropsykiatrisesti oireilevien oppilaiden tuen kehittäminen Turun perusopetuksessa, projektikoordinaattori Tiina Vanhanen

11.00          Lounas

12.00          Turun koulupoissaolomalli ja poissaolotilastot, projektikoordinaattori Virpi Mäkinen

12.30          Sairaalakoulun konsultaatiot, koulunjohtaja Niina Ekqvist

13.00          Iltapäiväkahvit   

13.30          Oppimisen tuen palvelusivusto -työväline varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, projektikoordinaattorit Elina Sandelin ja Tiina Vanhanen, suunnittelija Maarit Lamminniemi

14.15          Keskustelua ja loppusanat, hankepäällikkö Niina Salonen ja perusopetuksen palvelupäällikkö Krista Lahtinen

 

Tilaisuuden järjestäjää opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen -hanke, jota Turun kaupunki hallinnoi.

Lisätietoja tiina.vanhanen@turku.fi (projektikoordinaattori)