NEPSY utbildning till skolpersonal i grundskola (mennyt)

NÄR: Onsdagen, DEN 8 FEBRUARI 2023, klockan 15 – 18, kaffe/te kl. 14.30

VAD: Forskningsinformation om neuropsykiatriska störningar, till exempel aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar, såsom ADHD, ADD och autismspektrumstörningar. Konkreta råd om hur man kan stöda elever med de här svårigheterna.

HUR: Anmäl dig till utbildningen i Lyyti (länk nedan)

https://www.lyyti.in/NEPSY_utbildningen_till_skolpersonalen_i_grundskola_8281

VAR: Lemminkäisenkatu 14 – 18B, 20520, Data-City, Auditorium (Åbo)

VEM: Utbildningen är organiserad av projektet Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildare: Henrik Husberg – speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet. Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och har tidigare jobbat som speciallärare med ansvar för bland annat planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

 

Om du har frågor

Tiina Vanhanen

Projektikoordinaattori

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Turun kaupunki

tiina.vanhanen@turku.fi