Inkluusion johtaminen – aamuwebinaarit (mennyt, tallenteet saatavilla kysymällä)

Webinaarisarja:

Perjantai 8.9 klo 9–11

Torstai 14.9. klo 9–10.30

Perjantai 29.9 klo 9–11

Keskiviikko 11.10 klo 9–10.30

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tarjota tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi, kun kyseessä on perusopetuksen kehittäminen inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Koulutus suunnataan perusopetuksen johdolle, rehtoreille ja suunnittelijoille, jotka järjestävät ja kehittävät perusopetusta ja sekä kunnallisille luottamustoimenhaltijoille, jotka tekevät kasvatusta ja opetusta koskevia päätöksiä. Webinaarisarjassa (4 kpl parin tunnin mittaisia talletettavia tilaisuuksia) pureudutaan inkluusioon, perusopetuksen inklusiivisuuden lakeihin ja sopimuksiin ja käydään läpi inklusiivisuuden perustelut ja merkitys. Webinaareissa käsitellään myös sitä, miten hallinnon ja johdon toimilla tuetaan inklusiivisten periaatteiden toteutumista ja miten toimilla ja päätöksillä mahdollistetaan koulujen inklusiivinen toiminta. Osallistujat kuulevat tuoretta tutkimustietoa myös inklusiivisen koulun johtamisesta rehtoreiden näkökulmasta, oppimisen tuen
toteuttamisesta koulussa ja inklusiivisen koulun toimintamalleista.

Koulutuspaikka ja aikataulu: Webinaarikoulutus Teamsissa/Zoomissa.

Ilmoittautuminen webinaarikokonaisuuteen: https://www.lyyti.in/Inkluusion_johtaminen_2953

Itse webinaarilinkit lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.

  1. Yhteenkuuluvuutta rakentamassa – mitä on inkluusio? 2 h – perjantai 8.9 klo 9–11 –Lotta Uusitalo –

Aloituswebinaarissa pureudutaan suoraan inkluusion ytimeen. Mitä inkluusio tarkoittaa ja miten se määritellään? Miten lait ja sopimukset määrittelevät inkluusion perusopetuksessa? Inkluusio-käsite on hämärtynyt koskemaan integraatiota. Usein vielä epäonnistunutta sellaista. Inkluusio tarkoittaa kuitenkin kaikkien mahdollisuutta yhteenkuuluvuuteen. Se ei ole valintakysymys, vaan velvoite, johon Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut.

Puheenvuorossa avataan inkluusiota, sen käsitettä ja sitä, miten inklusiivisuus tulee huomioida lakien ja sopimusten osalta. Kuinka johtaa muutosta ja tukea koko työyhteisöä onnistumaan? Uusitalo valottaa inklusiivisuuden perustelut ja merkityksen positiivisen psykologian kautta: tämä on puheenvuoro inklusiivisuuden puolesta, innostukseksi kuulijoille.

Kouluttaja: FT, vanhempi yliopistolehtori Lotta Uusitalo

  1. Inklusiivisuuden periaatteiden mukainen toiminta -webinaari 1,5 h –torstai 14.9. klo 9–10.30 – Tapio Lahtero – 

Toisen webinaarin teemoja ovat, mitä tulee huomioida ja konkreettisesti tehdä kunnan sivistystoimen hallinnossa ja johdossa, jotta inklusiivisten periaatteiden mukainen toiminta toteutuu ja jotta toimilla ja päätöksillä mahdollistettaisiin koulujen inklusiivinen toiminta.

Inkluusion johtaminen on ihmisten johtamista sekä vastuun kantamista ja jakamista kou-lutusjärjestelmän jokaisella johtamisen tasolla. Merkityksellisiksi nousevat myös arvojohtaminen ja strateginen johtaminen.

Kouluttaja: Helsingin Normaalikoulun ja Normaalilyseon vastaava rehtori KT Tapio Lahtero

  1. Tuen toteuttaminen inklusiivisessa koulussa -webinaari 2 h –perjantai 29.9 klo 9–11 – Birgit Paju –

Kolmannessa webinaarissa syvennytään oppimisen tuen toteuttamiseen inklusiivisessa koulussa sekä käydään läpi inklusiivisen koulun erilaisia toimintamalleja. Birgit Paju on tutkinut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa väitöksessään opetushenkilöstön käsityksiä siitä, miten he kykenevät opettamaan erityisen tuen oppilaita, mitä ristiriitoja he kokevat ja millaista yhteistyötä opetuksessa esiintyy. Tulosten pohjalta Paju esittelee puheenvuorossaan myös inklusiivisen opetuksen kehittämisen mallin, joka ohjaa opetushenkilöstöä käsittelemään koettuja ristiriitoja.

Kouluttaja: rehtori, erityisopettaja, KT Birgit Paju

  1. Rehtori inkluusiota johtamassa -webinaari 1,5 h –keskiviikko 11.10 klo 9–10.30 – Raisa Ahtiainen –

Viimeisessä webinaarissa valotetaan inklusiivisen koulun johtamista rehtoreiden näkökulmasta. Keskustelemme siitä, millä konkreettisilla toimilla esihenkilöt mahdollistavat henkilökunnalleen inklusiivisten periaatteiden mukaisen toiminnan. Inkluusion johtaminen voi olla haastavaa, jos totutuista toimintatavoista luopuminen herättää vastarintaa. Muutoksen kyseenalaistamisesta voi kuitenkin olla myös hyötyä, jos sen ansiosta syntyy hyvää keskustelua ja asiaa saadaan käsiteltyä rakentavasti ja keskustelu toimii osana yhdessä kehittämisen prosessia. Johtaja voidaan nähdä moraalisena suunnannäyttäjänä, joka osoittaa teoillaan ja puheellaan, miten tulisi toimia. Lisäksi inkluusion johtamisessa on tärkeää osata johtaa muutosta ja luoda osallistavaa, inkluusion arvoihin perustuvaa toimintakulttuuria dialogin kautta.

Kouluttaja: Yliopistonlehtori, dosentti KT Raisa Ahtiainen

 

HUOM! Turun kaupungin työntekijät merkitsevät Lyyti-ilmoittautumisen lisäksi osallistumisensa SAP HR itsepalveluportaaliin, josta koulutuskokonaisuus löytyy hakusanalla: hallinto. Koulutuskokonaisuudesta löytyy neljän koulutusaamun päivämäärät ja osallistujat merkitsevät osallistumisensa kuhunkin erikseen viimeistään kolme päivää ennen itse koulutusta.

Mikäli osallistuja katsoo koulutuskokonaisuudesta tallenteet, ne merkitään SAP HR itsepalveluportaalissa eri paikkaan ja löytyvät hakusanalla: tallenne. Tallenteen SAP HR -merkintä laitetaan järjestelmään jälkikäteen. Koulutuskokonaisuuden tallenteet näkyvät järjestelmässä sisäisinä koulutuksina.

 

Koulutuksen järjestää esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen hanke hankkeessa mukana olevien kuntien ja tahojen henkilökunnalle. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa.

Lisätietoa: tiina.vanhanen@turku.fi