Hyvinvoiva opettaja positiivisen pedagogiikan soveltajana 7.12.2023

Aika: 7.12.2023 kello 8.30–15.30

Paikka: TAI Lemminkäisenkadun koulutalon auditorio, Lemminkäisenkatu 18 D

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/hyvinvoivaopettaja

Kenelle: Turun, Laitilan, Maskun ja Turun normaalikoulun henkilöstölle

Koulutuksessa perehdytään positiivisen psykologian teoriaan ja positiivisen pedagogiikan käytännön menetelmiin opettajan hyvinvoinnin sekä oppilaiden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää osallistujat syvällisesti, osallistavasti ja innostavasti positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksiin opettajan hyvinvoinnin edistämisessä, sekä positiivisen pedagogiikan harjoitteiden ja tiedon hyödyntämisessä opetustyössä. Koulutus tarjoaa selkeästi esitettynä ja konkreettisten esimerkkien kautta tietoa siitä miten positiivisen pedagogiikan menetelmät edistävät sekä opettajan että oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Koulutuksessa avataan positiivisen pedagogiikan tutkittuja vaikutuksia sekä kouluhyvinvointiin että oppimistuloksiin ja koulutuksen aikana kokeillaan yhdessä useita harjoituksia käytännössä. ”Hyvinvoiva opettaja positiivisen pedagogiikan soveltajana” – koulutuskokonaisuus tarjoaa perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille ja rehtoreille katsauksen positiivisen pedagogiikan opetuksen tutkimustaustaan erityisesti hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen näkökulmasta. Koulutuspäivän aikana tehdään yksi pidempi palauttava rentoutumisharjoitus. Koulutuspäivä vahvistaa sekä osallistujien omia hyvinvointitaitoja, että oivalluttaa taitojen opettamisen tärkeyttä opetusalan ammattilaisille. Erityishuomiota tuodaan omaan työhyvinvoinnin vahvistamiseen myötätuntoisella läsnäolotaitojen vahvistamisella, itsemyötätunnon, hyväksynnän, sekä myönteisen hyvän huomaamisen ja omien vahvuuksien avulla. 

Koulutuspäivän aikataulu:

8.30 Aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

11.00–12.00 Lounas

14.00–14.30 Iltapäiväkahvi

15.30 Koulutus päättyy

 

Kouluttajana Susanna Heikari

Kasvatustieteiden maisteri (KM), Positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kouluttaja ja asiantuntija, Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tulevaisuuden oppimisen erityisasiantuntuija, Luokanopettaja, rehtori ja steinerpedagogi, Sertifioitu CFM -Mindfulnessohjaaja ja kouluttaja, Kaupunkien, koulujen ja eri koulutusyksiköiden hyvinvointiopetuksen ja hyvinvointijohtamisen rakenteiden kehittäjä, Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja

Koulutus on osa Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa hanketta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa.

Lisätietoja: tiina.vanhanen@turku.fi