Opetusneuvos Pirjo Koivulan koulutus erityisistä oppimisen tuen käytänteistä 27.10.2023 (mennyt)

Aika: Perjantai 27.10.2023 kello 8.30-15.30

Paikka: TAI:n Lemminkäisenkadun auditorio,  Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/pirjokoivulankoulutus

Kenelle: Turun, Turun normaalikoulun, Maskun ja Laitilan perusopetuksen opetushenkilöstölle

Koulutuksesta:

Koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä, opetussuunnitelman perusteita ja Opetushallituksen antamia ohjeistuksia liittyen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Asiakokonaisuuksia ovat tukea tarvitsevan oppilaan arvioinnin kysymykset, opetuksen erityiset painoalueet ja oppimäärän yksilöllistäminen, erilaiset joustoa mahdollistavat ratkaisut, kuten erityiset opetusjärjestelyt (PoL 18§) ja vuosiluokkiin sitomaton opiskelu. Näiden pohjalta mietitään, mitä voi tehdä, kun oppilaalta puuttuu suorituksia. Päivän aikana on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella.

Kouluttajasta:

Opetusneuvos Pirjo Koivula on tehnyt pitkän uran Opetushallituksen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta vastuussa olevana opetusneuvoksena. Hän on ollut mukana kolmessa eri tukea kehittävässä työryhmässä ja niiden pohjalta tehdyssä lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyössä sekä erilaisten tukea koskevien ohjeistusten laadinnassa. Lisäksi hän on toiminut keskeisissä tehtävissä eri kehittämishankkeissa. Pirjo on ollut mukana useissa kehitysyhteistyöhankkeissa Afrikassa ja Aasiassa ja toiminut Suomen edustajana eri kansainvälisissä organisaatioissa. Tällä hetkellä hän kouluttaa opetustoimen henkilöstöä kotimaassa ja Euroopan Komission toimeksiannosta sekä toimii kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Päivän tarkempaa aikataulua:

8.30 aamukahvi

9.00 koulutus alkaa

11.00 – 12.00 lounas

14.00-14.30 iltapäiväkahvi

15.30 koulutus päättyy

Teillä on mahdollisuus lähettää kouluttajalle kysymyksiä jo etukäteen. Kysymyksenne voitte lähettää osoitteeseen tiina.vanhanen@turku.fi 13.10 mennessä, niin kokoan ne yhteen kouluttajaa varten. Koulutuksen järjestää Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa hanke, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa. Lisätietoja tiina.vanhanen@turku.fi