Nepsykoulutuksia koulunkäynninohjaajille (mennyt)

Koulutus suunnattu koulunkäynninohjaajille, mutta kaikki ovat tervetulleita linjoille. Koulutus pidetään TEAMSissä.

Ajankohdat ja ilmoittautumislinkit (sama koulutus eri ajankohtina tarjottuna):

TIISTAINA 29.11.2022 KELLO 9 – 11

https://www.lyyti.in/Nepsykoulutus_koulunkaynninohjaajille_aamu_9212

KESKIVIIKKONA 30.11.2022 KELLO 11 – 13

https://www.lyyti.in/Nepsykoulutus_koulunkaynninohjaajille_PAIVA_0576

TORSTAINA 1.12.2022 KELLO 13 – 15

https://www.lyyti.in/Nepsykoulutus_koulunkaynninohjaajille_ILTAPAIVA_4630

(Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat myös SAP HR itsepalveluportaalissa. Löytyy hakusanalla Oireilevien)

Koulutuksen sisältö:

-Mitä neuropsykiatriset haasteet ovat

-Miten neuropsykiatriset haasteet ilmenevät oppilaan koulunkäynnissä

-Miten neuroepätyypillisesti oireilevaa oppilasta voi tukea koulussa

-Mikä on koulunkäynninohjaajan rooli tukijana

-Mitä autisminkirjosta ja Adhd:sta tyttöoletetuilla olisi hyvä tietää tai ottaa huomioon

Kouluttaja:

Milla Ryytty on työskennellyt tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa vuodesta 2011 valmistuttuaan yhteisöpedagogiksi (AMK). Työuran alkuvuodet kuluivat lastensuojelun erityisyksikössä ja perhekodissa. Koulumaailmassa Milla on ollut vuodesta 2014 alkaen koulunkäynninohjaajana Luolavuoren keskitetyn palvelun koulun eri yksiköissä. Vuodesta 2017 lähtien hän on työskennellyt neuropsykiatristen haasteiden parissa strukturoidun perusopetuksen pienryhmässä, sekä ala- että yläkoulussa. Milla on käynyt ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja on tällä hetkellä opintovapaalla Puropellon koulusta opiskelemassa Turun yliopistossa erityispedagogiikan pääaineopinnoissa, suorittaen myös opettajan pedagogiset- ja erityisopettajaopinnot.