Turun perusopetuksen nepsytuki

NEPSYTUEN TAVOITTEITA

  • Kaikkien oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin edistäminen
  • Lisätä henkilökunnan ymmärrystä nepsyoppilaita kohtaan
  • Vahvistaa asennetta, että oppimisen tuen tarjoaminen kuuluu jokaisen opettajan tehtäviin
  • Vähentää ”pois lähettämisen”-kulttuuria Turussa
  • Vahvistaa oppilaiden tukea omassa lähikoulussa ja yleisopetuksen luokassa

TURUN PERUSOPETUKSEN NEPSYTUEN MALLI

1. VIP (konsultaatioapuna vaativissa erityisissä tilanteissa)

2. Keskitetyn palvelun koulujen konsultaatioapu

3. Aluenepsyopettajat (7 kpl)

4. Koulunepsyopettajat (jokaisessa yleisopetuksen koulussa)

5. Jokainen opettaja (oppimisen tuki kuuluu jokaisen opettajan vastuulle)

Koulunepsyopettajat:

– Toimivat matalan kynnyksen vertaistukena koulunsa opettajille nepsyasioissa (opetuksen strukturointi, oppilaan kohtaaminen, perheen kanssa tehtävä yhteistyö)

Perehdyttävät koulunsa opettajat ja uudet työntekijät nepsyasioihin vuosittain

– Kulkevat koulussa nepsylasien kanssa kehittäen koulua, asenteita ja toimintatapoja nepsy-ystävällisemmiksi

-Levittävät nepsytietoutta ja pitävät nepsyasiat pinnalla.

– Verkostoituvat ja tukevat toisiaan yhteisellä Teams-alustalla ja  yhteisissä tapaamisissa

Aluenepsyopettajat

– Toimivat vertaistukena yleisopetuksen koulujen opettajille (opetuksen strukturointi, oppilaan kohtaaminen, perheen kanssa tehtävä yhteistyö, palveluihin ohjaaminen)

– Alueensa nepsyasioiden vastuuopettajia, tekevät yhteistyötä kaupungin kerojen ja erityispalvelupäällikön kanssa nepsyasioissa

Kouluttavat uudet koulunepsyopettajat ja täydennyskouluttavat koulunepsyopettajat vuosittain

– Kehittävät Turun koulujen nepsytukimallia, luovat Oppimisen tuen palvelusivustolle nepsysivut ja ylläpitävät niitä

– Verkostoituvat ja tukevat toisiaan yhteisellä Teams-alustalla, yhteisissä tapaamisissa ja WhatsApp-ryhmissä