Turun perusopetuksen nepsytuki

Mitä:

  • Varhaisen tuen vahvistaminen oppilaan omassa lähikoulussa, lähikouluperiaatteen edistäminen
  • Vertaistukea henkilökunnalle: tietojen, taitojen ja ymmärryksen lisääminen
  • Koulun ja koulujen yhtenäiset, selkeät ja johdonmukaiset toimintatavat
  • ”Nepsy-ystävälliset” koulut, aistiesteettömyyden edistäminen
  • Yhteistyön kehittäminen nepsyasioissa eri toimijoiden välillä
Turun perusopetuksen nepsytuki
Turun perusopetuksen nepsytuki
Koulunepsyopettajat

– Matalan kynnyksen vertaistukena koulunsa henkilökunnalle nepsyasioissa (opetuksen strukturointi, oppilaan kohtaaminen, perheen kanssa tehtävä yhteistyö).

– Perehdyttävät koulunsa henkilökuntaa ja uusia työntekijöitä nepsyasioihin vuosittain.

– Kehittävät koulua, asenteita ja toimintatapoja nepsy-ystävällisemmiksi.

– Lisäävät tietoutta nepsyasioista koulussaan.

– Tapaavat säännöllisesti alueen muiden koulunepsyopettajien kanssa kehittäen Turun perusopetuksen nepsytukea.

Aluenepsyopettajat (eteläinen, pohjoinen, itäinen, ruotsinkielinen ja yläkoulu)

– Toimivat vertaistukena yleisopetuksen koulujen henkilökunnalle (opetuksen strukturointi, oppilaan kohtaaminen, perheen kanssa tehtävä yhteistyö, palveluihin ohjaaminen).

– Alueensa nepsyasioiden vastuuopettajia tehden yhteistyötä muun muassa sairaalakoulun nepsykonsultaatiotahojen kanssa.

– Kouluttavat uusia koulunepsyopettajia ja täydennyskouluttavat koulunepsyopettajat vuosittain.

– Päivittävät tarvittaessa Oppimisen tuen palvelusivuston nepsyosiota.

– Tapaavat säännöllisesti muita aluenepsyopettajia ja alueensa koulunepsyopettajia kehittäen Turun nepsytukimallia.