2 päivän CICO-koulutus 28.9.2023 ja 2.11.2023 (mennyt)

Check in-Check out (CICO) on tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä.

CICO-koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää, tehtävän ja sähköisen materiaalin. 

AJANKOHTA

Koulutuspäivät ovat torstai 28.9 ja torstai  2.11 ja kellonajat molempina päivinä 8.30 – 15.30.

PAIKKA

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Turussa Bore-laivan Baltic-salissa. (Aurajoki, Linnankatu 72
20100 Turku).

KOHDERYHMÄT

Koulutus suunnattu opettajille, erityisopettajille, rehtoreille ja/tai koulunkäynninohjaajille. Koulutus on tarkoitettu Turun, Maskun ja Laitilan perusopetuksen kouluille, yleisopetuksen ala- ja yläkouluihin siten, että kouluista osallistuisi koulutukseen kahden kolmen henkilön ”CiCo-tiimi”, johon kuuluisi ainakin yksi opettaja/erityisopettaja.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta. CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta. CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille.

Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutukseen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO-tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli.

KOULUTTAJA

Karhu Anne, KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti Lyyti-linkin kautta: https://www.lyyti.in/CICO-koulutus

 

 

Lisätietoa koulutuksesta: tiina.vanhanen@turku.fi