Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa​. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisen ja kasvamisen tukea esi- ja perusopetuksessa siten, että oppilaat saisivat tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.​ Tavoitteeseen pyritään muun muassa selkeyttämällä oppimisen tukeen liittyviä prosesseja, kehittämällä nivelvaiheiden yhteistyötä aina …