Yhteisopettajuus yläkoulussa -koulutus (mennyt)

Yhteisopettajuus voimavarana – yksin tekemisestä yhdessä tekemisen malliin (koulutus yläkoulujen henkilökunnalle)

Aika:              17.3.2023 8:00 – 15:30

Paikka:          S/S BORE -laiva, Baltic-sali

Osoite           Linnankatu 72, 20100 Turku

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Yhteisopettajuus_ylakoulussa_1732023_8404

Koulutuksen alustavaa aikataulua

8.00 Aloitus

9.30 – 10.00 Tauko

11.30 – 12.30 Lounastauko

14.00 – 14.30 Tauko

15.30 Koulutus loppuu

Koulutuksen kuvaus

Yhteisopettajuudessa on kyse kahden tai useamman opettajan tasa-arvoisesta yhteistyöstä, jossa he vastaavat opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä. Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, oppilaiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista. Tässä koulutuksessa saat lisäymmärrystä ja -innostusta siihen, mitä mahdollisuuksia yhteisopettajuus voi antaa sinulle. Koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten yhteisopettajuus tukee monialaisuuden toteuttamista koulussa? Miten yhteisopettajuus helpottaa eriyttämistä? Miten yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistaa hyvinvointia ja lisää työssä jaksamista ja innostusta?

Kenelle

Yläkoulun opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen voivat osallistua myös muut yhteisopettajuudesta kiinnostuneet kuten rehtorit tai koulunkäynninohjaajat. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä työparin tai -tiimin kanssa.

Koulutuksen sisältö

  • Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa ja oppimisen arviointi
  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyönvoimavarana
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteet, sen toteutustavat, suunnittelun ja arvioinnin. Osallistujana saat kuvan, miten yhteisopettajuuden avulla voidaan tukea oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteuttaa entistä laadukkaampaa opetusta. Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan.

Kouluttajana

Katri Lehtovaara FM on koulutukseltaan aineenopettaja, rehtori, elämäntaidon valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry. Katrilla on pitkä ja laaja kokemus koulumaailmasta yläkoulun ja lukion äidinkielenopettajana sekä pedagogisena apulaisrehtorina. Nykyään Katri toimii kouluttajana, työnohjaajana ja opetusalan konsulttina.

Koulutuksen järjestäjä

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa hanke, joka on osa OKM:n Oikeus Oppia kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja antaa tiina.vanhanen@turku.fi