Ordens estrad

Välkommen att fira fredag med en poesikväll!

Kårens festsal är platsen som gäller då barn, unga och vuxna läser egna dikter inför publik 3.12.2021 kl. 18! Lågstadieelever som deltar i Unga Poeters Sällskap samt högstadie- och gymnasielever läser nyskrivna dikter som blivit till under hösten 2021 inom ramen för stadsbibliotekets projekt Ordkonst hela vägen och Sydkustens ordkonstskolas verksamhet i Åbo. Vuxna läser dikter som blivit till på egen hand och under Åbolands litteraturförenings skrivverkstad hösten 2021.

Prisbelönta författaren och poeten Rosanna Fellman deltar som inbjuden scengäst, Henrik Grönroos är konferencier.

Under kvällen bjuder vi på Kårens glögg och pepparkakor. Fritt inträde.

Regionförvaltningsverket finansierar projektet Ordkonst hela vägen.

Arrangörer för Ordens estrad är Åbo stadsbibliotek, Sydkustens ordkonstskola, Åbolands litteraturförening samt Bokens hus.


Kontaktperson:

Lina Hassel
Projektplanerare
Ordkonst hela vägen
lina.hassel@turku.fi

Glad Svenska veckan!

Låt oss fira Svenska veckan tillsammans!

Rikta dig till läsning! och Ordkonst hela vägen bjuder in alla läsare i Svenskfinland till Mina svenska böcker-lista och Svenska veckans läsbingo.

Mina svenska böcker (PDF)

Svenska veckans läsbingo (PDF)

Ladda ner bilderna, fyll i och dela dina svar på valfri plattform!

Kom ihåg att tagga andra läsare i ditt inlägg för att sprida läsglädje under Svenska veckan. Vi samlar även alla bidrag på @lukutaitotekojaturussa och #kulturiåbo på Instagram, tagga oss ifall du vill synas där!

Bingot och listan kan med fördel även användas i skolor, bibliotek och på andra samlingsplatser. Använd materialet på era digitala plattformar eller slå ett slag för den finlandssvenska litteraturen genom att sätta upp listorna i era fysiska utrymmen! Vad är bättre än att ta del av boktips medan en står i matkön eller umgås i allmänna utrymmen?

Läsbingot kan fungera som en läsfrämjande praktik, speciellt för de lite yngre läsarna. Försök få fyra i rad, eller samla så många rutor som möjligt! Kanske hela familjen kan ha lästävling där hemma när ni firar Svenska dagen? Bingot inspirerar inte bara till läsning utan även till det egna skapandet genom ordkonsten. Kanske ni upptäcker er inre ordkonstnär genom någon av bingo-utmaningarna?

Utmaningarna i bingobrickan är sammanställda av Meri Pulkkinen, Sani Uusitalo och Vilmä Ääri.

Glad Svenska veckan!

Önskar,

Henrik Hurme (Rikta dig till läsning!) och Lina Hassel (Ordkonst hela vägen)


Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. Svenska veckan arrangeras av Folktinget med finansiering från Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Tre Smeder.

Svenska veckan 1–7.11.2021

Svenska veckan firas alltid i november i samband med Svenska dagen 6.11. I år firas Svenska dagens huvudfest i Mariehamn för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum. Festen direktsänds i Yle Fem och på Yle Arenan den 6 november med start kl. 18.00. Festen arrangeras av Folktinget.

Svenska dagen 6.11.2021

Höstlovet är läslov (turku.fi)

Läsning är en rolig och lätt hobby för alla

Under skolornas höstlov firas kampanjen Höstlov är läslov, som är ett gemensamt initiativ av organisationer inom bokbranschen och det läsfrämjande arbetet. Kampanjen genomförs redan för tredje gången. Med hjälp av kampanjen uppmuntras barnen och barnfamiljerna att läsa tillsammans under skolornas höstlov. På kampanjens webbsida hittar man bland annat boktips och lästips för läsare i alla åldrar på svenska och finska.

Mera tips för höst- och läslov hittas på Åbo stadsbiblioteks webbsida (nyhet 12.10.2021).


Trevligt läslov för alla!

Henrik Hurme
Läskoordinator
Rikta dig till läsning!

Höstlovet är läslov

Läs till världens ände

Kampanjen Höstlovet är läslov, som är ett gemensamt initiativ av organisationer inom bokbranschen och det läsfrämjande arbetet, genomförs i år redan för tredje gången. Med hjälp av kampanjen uppmuntras barnen och barnfamiljerna att läsa tillsammans under skolornas höstlov.

När du läser kan du resa vart som helst och när som helst. Du kan också bli vem som helst. Höstlov är lika med läslov och du har oändliga möjligheter att läsa … nej, resa vart du vill! Ta med din kompis eller din familj så ni kan dela upplevelserna. Eller vill du kanske resa på egen hand och berätta om det du varit med om senare?

I biblioteken och bokhandlarna hittar du kunniga personer som kan tipsa om oförglömliga resmål i böckernas värld. Glöm inte att fråga om spännande sista minuten-resor!

Höstlovet är läslov (www.lukuloma.fi)

Boktips för barn och unga (Sidospår)

Boktips för vuxna (Boksampo)

Läslov – lärgläggningsbilder för barn

Läsglädje & trevligt läslov för alla!


I Åbo firas höstlovet 11.10-17.10.2021.

Beställ ett bokpaket för åk 1

Ett gratis bok- och materialpaket för skolor – beställ nu!

Nu är det dags för lärare i åk 1 att ansöka om de omtyckta bokpaketen med nya böcker. Ansökan om bokpaketen kan göras under perioden 1.9-15.10.2021.

Länk till ansökningsblanketten på Hem och Skola:s webbsida

Närmare information om satsningen på Hem och Skola:s webbsida

Paketen innehåller 10 böcker och ett pedagogiskt material som utarbetats av Sydkustens ordkonstskola. Paketen skickas ut i januari 2022.

För satsningen står förbundet Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Beställ bokpaketet till din klass nu! Tipsa gärna vidare till kollegor och vänner! Läsgläjde för alla!

LÄSFEST 2021 15.-16.9.2021

Välkommen på webbinariet kring läsfrämjande verksamhet: Läsfest – Lukulystit 15-16.9.2021!

Webbinariet är avgiftsfritt och kräver ingen förhandsanmälan. Allt du behöver göra är att surfa in på https://www.kirjastokaista.fi/sv/live/ för att ta del av programmet.

Idéer och forskningsresultat från Finland och övriga världen

På den finskspråkiga dagen, onsdag 15.9, och på den svenskspråkiga dagen, torsdag 16.9, kan du ta del av ett brett utbud av olika projekt, idéer och forskningsresultat från Finland och övriga världen.

Dagarnas program kommer att sparas och senare finnas tillgängliga på Bibliotekskanalen.

Läsfest – Lukulystit produceras av Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag Erte gällande bibliotekstjänster som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet.

Programmet

Onsdag 15.9.2021 kl. 11.30-16.00

Se program för den finskspråkiga dagen (15.9) på projektets finskspråkiga blogg Lukuiloa! / Suuntaa lukemiseen!.

Torsdag 16.9.2021 kl. 9.00-14.00

9.00-9.15

Välkommen och aktuellt från Erte

9.15-10.00

Demokratin och kunskapen
Åsa Wikforss, Stockholms universitet

10.00-10.20

MedLäs – medieläskunnighet i undervisningen
Anna Wulff, Vasa övningsskola

10.20-10.40

Planen har vi, vad gör vi nu? Om mediefostran i biblioteken i Sydvästra Finland
Leena Pylkkö, Åbo stadsbibliotek

10.40-11.00

Sammanfattande diskussion

11.00-12.00

Lunch

12.00-12.15

Inledning och en tillbakablick på Ertes sommarkampanjer

12.15-13.00

Sommerles.no – hele Norges digitale lesekampanje
Christer Eckermann

13.00-13.45

Sommarboken – läslust på bibliotek i Sverige
Katarina Larson och Jonas Leksell

13.45-14.00

Avslutande diskussion


Rätten till förändringar förbehålls.

En ny broschyr med syfte att främja barns och barnfamiljers läslust

Att läsa är en rolig hobby för hela familjen!

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! har publicerat ett nytt läsinspirerande och läsfrämjande material, det vill säga Betydelsefulla berättelser -broschyren. Broschyrens syfte är att främja barns och barnfamiljers läslust i Åbo. I broschyren finns ett rit- och skrivuppgift, samt material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald.

Ladda ned Betydelsefulla berättelser -broschyren här (filen öppnas i en separat pdf-fil).

Läskunnigheten byggs upp redan i småbarnsåldern

Grunden för läskunnighet, läslust och läsintresse byggs upp redan under barnens första levdandsår med stöd från föräldrar, vårdnadshavare, syskon och släktningar samt fostrare och lärare. Det är viktigt att barn redan i den tidiga barndomen har läsande förebilder och litterär stimulans, för att inte glömma vuxnas stöd.

Tips om hela familjens gemensamma läsestunder:

 • Visa intresse för ditt barns läsning. Du kan till exempel efter dagis eller skola fråga barnet vad som lästes idag på daghemmet eller i skola.
 • Läs tillsammans med ditt barn även vid ett annat tillfälle än vid läggdags. Låt ditt barn i lugn och ro lyssna, berätta, visa, röra sig och leva sig in i berättelsen. Ibland är det dock bra att återställa lugnet och kräva av barnet att koncentrera sig på det hen hör och/eller ser.
 • Också bilderböcker är riktiga böcker, och dom läses på samma sätt som andra böcker. ”En bild säger mer än tusen ord”, brukar man ju säga. Både barnets fantasi och ordförråd utvecklas då hen med stöd från en vuxen får berätta vad som syns i bilden. Man får inte heller glömma lättlästa böcker!
 • Fantisera och sagotera tillsammans med ditt barn. Sporra ditt barn att också själv hitta på berättelser och berätta egna sagor. Man kan använda lästa böcker som basen för det egna berättandet: Vad hände sedan? Vad hände före berättelsen började?.

Hemspråket ligger som grund för identiteten

Läsning spelar en stor roll i språkutveckling, och vice versa. Språket som barnet använder hemma är inte alltid det samma som används till exempel på daghemmet eller i skolan. Därför är det ytterst viktigt att man kommer ihåg att det är just hemspråket som ligger som grund för identiteten och ger basen för andraspråksinlärning.

På baksidan av Betydelsefulla berättelser -broschyren finns länkar till material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald, t.ex. Dyk in i berättelsen -småskriften på 6 språk och Läs för barnet -broschyren på 15 språk. Bland materialen finns också länken till Åbo stadsbibliotekets flerspråkiga boklistor. Utöver att listorna kan användas inom läskunnighetsarbetet på daghem, i skolor och hemma kan listorna utnyttjas t.ex. inom hobbyverksamheten. Boklistorna finns på Vaski-nätbiblioteket.

Åbo stadsbiblioteks flerspråkiga boklistor:

Betydelsefulla berättelser -broschyren är ett resultat av ett multiprofessionellt samarbete

Betydelsefulla berättelser -broschyren är utarbetad av specialister såväl inom småbarnspedagogiken och undervisningen som biblioteksbranschen. Det primära syftet med broschyren är att väcka både barns och vuxnas tankar kring läsning, läskunskap och läslust. Ett annat syfte är att påminna om att läsning är mycket mer än att bara läsa böcker: läsning är berättelser, upplevelser och sagor; historier, kunskap och känslor; repetering och inlärning; källan till tänkande och fantasi; och framför allt en rolig hobby för hela familjen!

I Betydelsefulla berättelser -broschyren framhävs också det täta samarbetet mellan olika aktörer, och meningen med broschyren är att införa diskussionen om läsning som en del av vardagen både på daghem, i skolan och hemma. Hoppas barnets teckning av hens favoritbok eller favoritberättelse tillsammans med en kort beskrivning av vad som sker i bilden utvidgar både barns och vuxnas syn på vikten och betydelsen av läsning och fantasi, samt inspirerar vuxna till att tillsammans med sitt barn läsa mera och diskutera om läsning. Låt oss alla rikta oss till läsning – läsglädje för alla!


Hälsningar,

Henrik Hurme
Läskoordinator, Rikta dig till läsning! -projekt

#RiktaDigTillLäsning #SuuntaaLukemiseen

Läsningen gynnar oss alla

Ett inlägg om läsning och ordkonst i Turkuposti 3/2021

”Läsning ger oss möjligheter att lyckas med livet, att klara oss i vardagen – läsning är framtiden. Genom läsningen så lär man sig, roar sig och slappnar av. Dessutom utvidgas ens världsbild, ens empatiska förmåga stärks, förmågan att fantisera, kommunicera och debattera blir bättre.”

Mer om läsning och ordkonst i Lina Hassels (Ordkonst hela vägen) och Henrik Hurmes (Rikta dig till läsning!) inlägg i Turkuposti 3/2021 (s.24) Läsglädje!

Turkuposti 3/2021 (en faksimilupplaga, länken öppnas i en ny flik)

Jippii – Jag läser!

En läsfest tillsammans trots att vi läser på olika håll!

Låt oss fira läsande kring berättelser, ordkonst och läsning! Det för alla öppna tvåspråkiga läsfesten Jippii – Jag läser! Minä luen! firas på september-oktober 20.9-15.10.2021. Välkommen med!

Det digitala programmet består av bland annat författarbesök, litterärt escape room, utmaningar, tipsrundor, inspiration till bokprat och mycket mer. I planerandet av läsfesten har speciellt daghem, skolor och bibliotek tagits hänsyn till. Läsfestens digitala program och det pedagogiska materialet laddas ner eller streamas kostnadsfritt.

För närmare information och instruktioner, se På läsande fot -nätverkets webbsida.

Läsfesten bjuder på bland annat:

Daghem & förskola

 • Vi leker bibliotek
 • Inspiration och tips till interaktiv sagostund
 • Dansa en bok
 • Utställning med pedagogiskt material
 • Festivalpass med utmaning
 • Tipsrunda
 • Boktips

Åk 1-3

 • Författar- och illustratörbesök
 • Ordkonst
 • Inspiration och tips för bokprat
 • Utställning med pedagogiskt material
 • Festivalpass med utmaning
 • Boktips
 • Tipsrunda

Läsfesten ordnas av På läsande fot-nätverket och Österbottens barnkulturnätverk Bark.