Ordens estrad

Välkommen att fira fredag med en poesikväll!

Kårens festsal är platsen som gäller då barn, unga och vuxna läser egna dikter inför publik 3.12.2021 kl. 18! Lågstadieelever som deltar i Unga Poeters Sällskap samt högstadie- och gymnasielever läser nyskrivna dikter som blivit till under hösten 2021 inom ramen för stadsbibliotekets projekt Ordkonst hela vägen och Sydkustens ordkonstskolas verksamhet i Åbo. Vuxna läser dikter som blivit till på egen hand och under Åbolands litteraturförenings skrivverkstad hösten 2021.

Prisbelönta författaren och poeten Rosanna Fellman deltar som inbjuden scengäst, Henrik Grönroos är konferencier.

Under kvällen bjuder vi på Kårens glögg och pepparkakor. Fritt inträde.

Regionförvaltningsverket finansierar projektet Ordkonst hela vägen.

Arrangörer för Ordens estrad är Åbo stadsbibliotek, Sydkustens ordkonstskola, Åbolands litteraturförening samt Bokens hus.


Kontaktperson:

Lina Hassel
Projektplanerare
Ordkonst hela vägen
lina.hassel@turku.fi

Ordkonst för alla!

Konsten att använda orden. Eller orden som konst. Vad är egentligen ordkonst?

Att behärska ordet är att ha makt över sitt eget liv och en ypperlig chans att medverka i samhället. Vad är vi utan vår egenskap att berätta, övertyga, gestalta, analysera och tolka?

Vad är då kopplingen mellan dessa stora målsättningar och vår vardag? Förstås är det ordkonst i alla dess former! Det finns något för de allra minsta i form av babypoesi och rimlek, och de allra äldsta i form av ordkonstverkstäder och skrivkurser. Ordkonsten kan fungera som hobby, grundläggande konstundervisning eller en aktivitet du gör där hemma vid köksbordet.

(Bild: Lina Hassel)

Varför då ordkonst? Varje barn, ungdom och vuxen har en rätt att skapa, uttrycka sig och ta del av konstupplevelser. Ordkonsten bidrar med nytt kunnande, livsglädje och kulturella upplevelser. För barn och unga kan ordkonsten öka det emotionella, språkliga, estetiska och kommunikativa kunnandet. Detta görs genom berättande, skrivande och skapande verksamhet.

Att ta del av andras textvärldar och att hitta sin egen röst stärker en ung persons självkänsla och självförtroende. Det handlar om att skriva fram sig själv och att spegla sig i andras textvärldar. Tänk vilken fantastisk chans att förkovra sig i kulturens och estetikens värld ostört i en timme med andra textivrare, detta är något som t.ex. ordkonstverkstäder kan erbjuda.

Väcktes en liten ordkonstnär i dig? Sök upp din lokala ordkonstverksamhet och kom med!

Ordkonst hela vägen

Just nu pågår Åbo stads svenskspråkiga projekt Ordkonst hela vägen i Åbo och i S:t Karins. Projektet riktar sig till barn och barnfamiljer i skolåldern och barn och unga i högstadieåldern. Inom projektet görs läsfrämjande arbete och ordkonst för alla målgrupper. Finansiär för projektet är Regionförvaltningsverket.

Projektet pågår fram till årsskiftet och höstterminens program är fullspäckat med bland annat babypoesi-grupper, rimlek-stunder och ordkonstverkstäder. Dessutom avslutas höstterminen med ett brak! Då ordnas en generationsöverskridande poesikväll där deltagarna från ordkonstverkstäderna, universitetsstuderande och vuxna samlas för att framföra sina nyskapade diktverk. För mera information om de olika programmen, gå till Åbos och S:t Karins evenemangskalender eller städernas övriga kanaler.

Är du en högstadieelev eller känner du någon som går i högstadiet? Då kan jag tipsa om vår läsutmaning Library Lover som pågår mellan 1.9 och 31.10. Tävlingshäftet och priserna kan hämtas från ungdomsavdelningen Stoori vid huvudbiblioteket i Åbo eller så kan du fråga din lärare! Är du redo att bli en Library lover?

Utöver läsutmaningen så finns även Unga Poeters Sällskap (UPS) både i Åbo och i S:t Karins i höst, alla ungdomar är varmt välkomna! I UPS kan du läsa, lyssna och inspireras av olika slags texter. Ta med dig ett mysigt humör och kanske din favoritbok, så träffas vi i höst!

Hälsningar,

Lina Hassel, projektplanerare
lina.hassel@turku.fi