Grattis Seinäjoki stadsbibliotek med anledning av Rakkaudesta kirjaan -pris!

Seinäjoki stadsbibliotek tilldelades Rakkaudesta kirjaan -pris för Lukuliekki-spel

Seinäjoki stadsbibliotek belönades med Rakkaudesta kirjaan -premien för Lukuliekki-spel och arbete kring läsdiplomverksamhet torsdagen den 22 oktober under Helsingfors Bokmässan.

Tack vare premien kan man fortsätta läsdiplomverksamheten i Seinäjoki samt sprida information om Lukuliekki-spel i Seinäjoki med omnejd.

Man kan bekanta sig med Lukuliekki-spel av Seinäjoki stadsbibliotek på webbsidan av Eepos-biblioteken (på finska). Ytterligare information om spelet och premien finns även på webbsidan av Seinäjoki.

Rakkaudesta kirjaan -premien

Premien tilldelas en privat person eller en organisation för det goda, långvariga och ansedda arbetet till förmån för läsintresse och litteraturens ställning eller som har på något annat sätt lanserat litteratur med sin egen verksamhet.

Vinnaren av den årliga premien offentliggörs under Helsingfors Bokmässan. Premien har tilldelats från år 2001. Utöver elogen får vinnaren en penningbelöning på 5 000 euro som beviljas av Stiftelsen Finlands Mässa. Ytterligare information on Rakkaudesta kirjaan -premien finns på Helsingfors Bokmässans webbsida (på finska).

Man kan lyssna radiointervjun av Seinäjoki stadsbiblioteks servicechef Outi Kytöniemi och specialbibliotekarie Maria Lehtoala med anknytning till premien på Yle Arena. Anne Elhaimer fungerar som intervjuare. Intervjun är på finska.

Grattis Seinäjoki stadsbibliotek!

Vi gratulerar Seinäjoki stadsbibliotek med anledning av den fina premien och det lyckade Lukuliekki-spelet!

Å rikta dig till läsning! -projektets vägnar,

Henrik Hurme, läskoordinator

Samtal om litteraturens betydelse i formandet av vår världsbild

Berättelsernas betydelse för barnets världsbild och värderingar

Ett tips om ett bra samtal om berättelsernas betydelse för barnets världsbild och värderingar. Samtalet leds av Maria Lassén-Seger, docent i barn- och ungdomslitteratur vid Åbo Akademi, och hon diskuterar ämnet med Mia Österlund, docent och universitetslärare i litteraturvetenskap i Åbo Akademi, och Jenny Lucander, prisbelönt barnbokskreatör.

Samtalet ordnades på plats på Akademiska bokhandlen i Helsingfors tisdagen den 15 oktober. Samtalet direktsändes på SFV:s och Akademens Facebook- och webbsidor.

Mera om evenemanget på SFV:s webbsidor: https://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-88665.

Länken till inspelade samtalet på SFV:s Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=345289266745964.

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Läskunnighet-projekt strävar efter att genom sin verksamhet förstärka samarbete mellan olika aktörer med anknytning till såväl läskunnighet och läsning som fostran och undervisning. Läskunnighet-projekt samarbetar med föreningen Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf.

Verskamheten av medfostrare började i Finland redan 2000 i Åbo. Från och med 2004 har föreningen Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf koordinerat verksamheten av medforstrare. År 2020 har verksamheten varit i gång redan under 20 år!

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf är en ideell förening med syfte att stödja skolornas verksamhet inom barnuppfostran. Medfostrare är frivilliga, över 55-åriga män som arbetar som stöd och hjälp för elever och lärare på lågstadiet. En gång i veckan deltar medfostrare i undervisningen samt äter skollunch tillsammans med eleverna. Medfostrare kan bland annat hjälpa eleverna med olika uppgifter, diskutera med eleverna eller berätta och läsa berättelser.

”Medfostrarna är för egen del med för att stöda den pedagogiska verksamheten och utveckla en bra och trygg skolmiljö. De hämtar mervärde till inlärningen genom sina egna specialkunskaper och sin livserfarenhet.” (Webbsidan för Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf)

Bekanta dig med verksamheten här: www.turku.fi/kouluvaarit.

Fira läslov under höstlovet!

Läs till världens ände!

Höstlovet är Läslov -kampanj är ett gemensamt initiativ av organisationerna inom bokbranchen och i år genomförs kampanjen för andra gången. Med hjälp av kampanjen uppmuntras familjerna att under skolornas höstlov fira läslov genom att läsa tillsammans. I Läslov-kampanjen betonas också det att läsning är ett gemensamt intresse för hela familjen. Kampanjen stöds av vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.

På kampanjens webbplats finns ett stort utbud av lästips och bokrekommendationer för läsare i alla åldrar och nivåer! På webbplatsen finns också bilder att färglägga. Med hjälp av bilderna kan man sätta upp egna läsmål och följa hur de framskrider.

Bekanta dig med kampanjen: https://www.lukuloma.fi/. Information på svenska finns under videon.

I kampanjen deltar Kirjailijaliitto, Kirjakauppaliitto, Boksampo, Läscentrum, Läsrörelsen – Utbildningsstyrelsen, Finlands Biblioteksförening, Finlands bokstiftelse, Finlands förlagsförening, Finlands facklitterära författare, Barnboksintitutet och Äidinkielen opettajain liitto.

Läslov i Åbo

I Åbo firas läslovet (höslovet) under veckan 42, 12.-18.10.2020. Under oktober firas även läsmånaden i Åbo i Hela Åbo läser -kampanjens tecken. Bekanta dig med Hela Åbo läser -kampanjen: https://www.turku.fi/sv/nyhet/2020-09-21_hela-abo-laser-igen-i-oktober.

Givande läsestunder och trevligt läslov för alla!

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme, läskoordinator

En artikel av Henrik Hurme på bibliotekets kulturblogg (på finska)

Artikel på bibliotekets kulturblogg

Lukeminen todellakin on arkipäivää, mutta erilaista kuin ennen

Läskoordinator Henrik Hurme har skrivit en artikel ”Kun lukeminen ei enää ole arkipäivää” på bibliotekets kulturblogg. Artikeln har publicerats 28.09.2020. Artikeln är skriven på finska.

Läs Henriks artikel, klicka på Kun lukeminen ei enää ole arkipäivää-länken: https://www.turku.fi/blogit/kulttuuriblogi/kun-lukeminen-ei-enaa-ole-arkipaivaa.

Välkommen till projektgruppen!

Kom med att sporra barn till att hitta läsningens glädje!

Kom med i projektgruppen! Du kan delta på det sättet och på den tiden som passar dig bäst! Ring eller e-posta oss dina idéer, anmäla dig som kontaktperson för din egen enhet, utarbeta en läslista, dela ut boktips – även det lilla blir stort!

Läskoordinators hälsning!

Hej Läsglädje-bloggens läsare! Välkommen till första inlägget!

I detta inlägg kommer jag först presentera mig själv varefter jag fortsätter med att introducera själva Läskunnighet -projekt.

Vem är jag?

Jag är Henrik Hurme, språkexpert (FM) och Åbo stads läskoordinator. Jag började jobba som läskoordinator i augusti 2020.

Jag är utbildad språkexpert och filosofie magister i nordiska språk.  Jag är specieliserad på svenska och svenskspråkig litteratur, svensk språkhistoria, tidigarelagd språkundervisning och -inlärning, språkpolitik och -planering samt fonetik. Jag är en entusiastisk språkhistoriker och utöver kandidatavhandlingen och pro gradu-arbetet har jag deltagit i flera språkhistoriska översättnings- och forskningsprojekt.

Från och med 2017 har jag arbetat i olika utvecklingsprojekt inom Åbo stad och Åbo universitetet med anknytning till fostran och utbildning.

Jag är en ivrig läsare och litteraturentusiast!

Information om Läskunnighet-projekt

Läskunnighet-projekt är ett tvåårigt utvecklingsprojekt finansierad av utbildnings- och kulturministeriet. Primära syftet med projektet är  främjande, utveckling och förstärking av barnens läskunnighet, läskultur och läsintesse. Det andra syftet är att förstärka och öka samarbetet mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning samt hem, föräldrar och kulturbransch i anslutning till läskunnighet och läsning.

Jag fungerar själv som projektansvarig och projektets kontaktperson. Inom projektets verksamhet fungerar även en projektgrupp som består av samarbetspartner och experter från olika sektorer. Jag rapporterar om projektet både för finansiären och för styrgruppen. Styrgruppen består av representanter från administrationen.

Under hösten 2020 och våren 2021 kommer läskunnighetens nuvarande situation i staden kartläggas. I kartläggningen tas också hänsyn till hur läsandet och läskunnigheten stödjas i dagens läge. Under hösten arrangeras också lansering av projektet i form av en startkampanj. Närmare information om kampanjen informeras senare.

Vad gör läskoordinator?

Min arbetsbeskrivning som läskoordinator är omfattande och mångsidig. Som jag nämnde ovan fungerar jag som projektansvarig och projektets kontaktperson vilket betyder att projektets administration tillhör mina centrala arbetsuppgifter. Som läskoordinator fungerar jag som kontaktperson mellan olika aktörer samt som tutor för personal inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning. Till mina arbetsuppgifter ingår också informering och kommunicering, kartläggning, planering, organisering och genomföring av olika evenemang och tillfällen samt deltagande och representering på evenemang organiserade av olika sektorer och aktörer. Besök på daghem och i skolor är en hörnsten i läskoordinaators arbete, gällande omständigheterna måste förstås ta i beaktande!

Tack läsare!

Önskar alla en riktigt skön höst! Ta hand om er!

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme, läskoordinator

Välkommen till Läsglädje-bloggen!

Välkommen till Läsglädje-bloggen!

På denna blogg uppdaterar man allt möjligt om projektet! På bloggen publiceras såväl artiklar om material med anknytning till läskunnighet, -kultur och -intresse som boktips och -recensioner samt läsupplevelser av barn, elever och personal inom fostran, undervisningen och kulturbrancen. Håll dig uppdaterad om läsglädjen!

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme, läskoordinator