Oppijalla on oikeus digitaaliseen osaamiseen

Turun digipolut on rakennettu opettajien tueksi edistämään yhdenvertaisuutta turkulaisten lasten ja nuorten osaamisen kehittymisessä. Ne kuvaavat käytännönläheisesti varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Digipolkujen ruotsinkielinen käännös julkaistaan keväällä 2023.

Turun digipolut pohjautuvat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (uudetlukutaidot.fi) julkaisemiin osaamisen kuvauksiin siitä, mitä on hyvä toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Yläkoulun digipolkujen pohjalla on lisäksi käytetty Kuopion kaupungin kehittämää digitaitokalenteria (digitaitokalenteri.fi).

Lisätietoja: TOP-keskus, edu.turku.fi/top-keskus