Oppijalla on oikeus digitaaliseen osaamiseen

Turun digipolut on rakennettu opettajien tueksi edistämään yhdenvertaisuutta turkulaisten lasten ja nuorten osaamisen kehittymisessä. Ne kuvaavat käytännönläheisesti varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Digipolut ovat saatavilla myös ruotsiksi.

Turun digipolut pohjautuvat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman julkaisemiin osaamisen kuvauksiin siitä, mitä on hyvä toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta.  Alkuperäiset Uudet lukutaidot löytyvät digiosaamisen osalta Opetushalluksen sivuilta ja medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen osalta Mediataitokoulun sivuilta. Yläkoulun digipolkujen pohjalla on lisäksi käytetty Kuopion kaupungin kehittämää digitaitokalenteria (digitaitokalenteri.fi).

Lisätietoja: TOP-keskus, edu.turku.fi/top-keskus