Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteyshenkilö: Susanne Härmä
Tavoite: Projektin tavoitteena on ruotsin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittäminen siten, että toiminnasta tulee säännöllisempää ja suunnitellumpaa. Projektilla tuetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteuttamista tukemalla kielten oppimista lisäämällä lasten motivaatiota kieliin ja monipuolistamalla kielivalintoja. Projektissa kehitetään ja suunnitellaan kielirikasteisia elementtejä sujuvaksi osaksi päiväkodin arkea.
Lisäksi laajennetaan kielirikasteisen toiminnan toimintatapoja soveltumaan myös 4-vuotiaille lapsille.
Hanke toteutetaan pilottina ruotsinkielisessä kielirikastetoiminnassa Paattisten päiväkodissa.
Kohderyhmä: Paattisten päiväkodin 4 – 6 -vuotiaat lapset (tuloksista hyötyy kaikki ruotsin kielirikasteista opetusta toteuttavat)
Toteutusaika: 27.5.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetushallitus ja kaupungin omarahoitus

Opetushallitus rahoittaa hankettaTurun kaupungin logo