Turun liikkuva työelämä (2. aste)

Yhteyshenkilö: Sofia Hilska (sofia.hilska@turku.fi)
Tavoite: Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä fyysisen aktiivisuuden edistämisen keinoin Turun kaupungin lukioissa ja Turun ammatti-instituutin koulutaloissa. Hankkeessa lisätään tietoutta fyysisen aktiivisuuden merkityksestä toiminta- ja työkykyyn, edistetään aktiivisia työmatkoja ja työpäiviä, kehitetään työpaikan liikuntatoimintaa, työyhteisöjä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hankkeessa edistetään työpaikkojen aktiivisempaa toimintakulttuuria.
Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: AVI ja Turun kaupunki