YSIKYMPPI II – Yhteisöllisen ja sitouttavan kouluyhteisötyön mallien pilotointi

Yhteyshenkilö: Virpi Mäkinen (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on koota olemassa olevat koulupoissaoloihin puuttumisen mallit sekä kehittää ja kokeilla uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, kuten kouluvalmentajamallia, jotta oppilaat sitoutuisivat koulunkäyntiin ja poissaolot vähenisivät.
Kohderyhmä: Perusopetuksen vuosiluokkien 5.–9. oppilaat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusaika: 01.01.2022 – 31.12.2023
Toteutusalue: Turku, Lieto, Raisio, Turun yliopisto/Turun normaalikoulu
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektiaTurun kaupungin logo