Oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Yhteyshenkilö: Tiina Vanhanen (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on kehittää koulunkäynnin tukitoimia ja moniammatillista verkostoyhteistyö-tä lasten ja nuorten tukemiseksi esi- ja alkuopetuksen, ala- ja yläkoulun sekä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheissa ja kouluasteilta toisille siirryttäessä. Tavoitteena on taata varhainen, suunnitelmallinen ja oikea-aikainen tuki erityisesti neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille sekä heikosti koulunkäyntiin sitoutuneille ja vieraskielisille oppilaille.
Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusaika: 01.05.2021 – 31.12.2023
Toteutusalue: Turku, Masku, Laitila, Turun yliopisto/Turun normaalikoulu
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektiaTurun kaupungin logo