KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

 

Yhteyshenkilö: Laura Hollmén (laura.hollmen@turku.fi)

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Luotujen kuvausten avulla on tarkoitus tukea asiakaslähtöisesti ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja yhteisten toimintamallien toteutumista käytännössä. Toimintamalli tuotetaan valtakunnallisen verkoston avulla, johon sidosryhmät osallistetaan aktiivisesti. Hankkeessa toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -ohjelman mukaisia tavoitteita ammatillisen koulutuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseksi.

Kokonaisarkkitehtuuria tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta:

  1. Toiminta-arkkitehtuurin näkökulma liittyy organisaation toiminnallisiin rakenteisiin.
  2. Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation käyttämiä tietoja sekä näiden rakenteita ja suhteita.
  3. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri koskee tietoja käsitteleviä sovelluksia ja sovelluskokonaisuuksia.
  4. Teknologia-arkkitehtuuri liittyy organisaation teknologiseen infrastruktuuriin ja keskeisiin teknologiavalintoihin.

Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hanketta koordinoi Omnia.

Kohderyhmä: Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, johto, tietohallinto, henkilöstö

Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023

Toteutusalue: Valtakunnallinen

Rahoittaja: OKM