PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Yhteyshenkilö: Annina Laaksonen (annina.laaksonen@turku.fi)

Tavoite: PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa  keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä
oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja.

Osatavoitteena on kehittää:
1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista
2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä
3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Osatavoitteiden kautta on johdettu kehittämisen työpaketit:
TP 1: Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen kehittäminen (kohderyhmänä opiskelijat/oppijat)
TP 2: Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiohjaustaitojen kehittäminen (kohderyhmänä henkilöstö)
TP 3: Ohjausprosessien ja -palvelujen kehittäminen
TP 4: Ohjausverkoston yhteistyön ja juurruttamisen kehittäminen

Kehittämistyön tuloksena:

  • Opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaaliset taidot ja valmiudet hyödyntää niitä sekä koulutuksessa että työelämässä ovat parantuneet.
  • On kehitetty ja digitalisoitu koulutusorganisaatioiden ohjauspolkuja ja -prosesseja. Digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit mahdollistavat palvelujen entistä paremman saavutettavuuden ja digitaaliset ohjauksen välineet on otettu monipuolisemmin ja tehokkaammin osaksi oppijalähtöistä ohjausprosessia.
  • Toimiviksi koetut ja arvioidut digitaaliset ohjauskokeilut jatkuvat ja ne otetaan laajempaan käyttöön hankkeen osatoteuttajaorganisaatioissa.
  • Tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jaetaan muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Kehittämistyön pitkän aikavälin vaikutukset:

  • Opiskelijoiden kehittyneiden digitaitojen myötä heidän työmarkkina-asemansa on parantunut ja nämä taidot edistävät edelleen jatkuvan oppimisen ja urasuunnittelun valmiuksia.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön verkkopedagogiset valmiudet ja digiohjaustaidot ovat siirtyneet osaksi ko. henkilöiden perustyötä ja kartutettua osaamista on jaettu työyhteisöissä.
  • Hankeaikana kehitetyt ja digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit ovat aikaan saaneet pysyviä, uudenlaisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja olemassa oleviin alueen koulutusorganisaatioiden ohjauspalveluihin. Olemassa oleviin oppimis- ja ohjausympäristöjen digitalisaatiokehityksen mukana tuomat uudenlaiset toimintatavat on otettu aktiivisesti hyötykäyttöön koulutusorganisaatioissa.

Alueen ohjaustoimijoiden yhteistyö on tiivistynyt Varsinais-Suomessa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun AMK, osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Toteutusaika: 1.9.2021 – 30.11.2023

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, toteuttajaorganisaatiot

Vipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni - Euroopan sosiaalirahaston logo