Ohjauksen nivelet kuntoon

Yhteyshenkilö: Miia Lehtonen (miia.m.lehtonen@turku.fi)
Tavoite: Projektin tarkoituksena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin, sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta. Tuloksena syntyy mm. ohjauksen ja tuen menetelmiä perusopetuksesta koulutukseen hakeutuvien tueksi, henkilökohtaisen ja digitaalisen ohjauksen, ryhmäyttämisen ja vertaistuen malleja opintojen aikaiseen tukeen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen, sekä uusia yhteistyömuotoja työelämän, palveluverkostojen ja korkeakoulujen kanssa.
Projektiverkostossa ovat mukana Invalidisäätiö, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kpedu Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Turun kristillisen opiston säätiö sekä Tampereen ja Turun kaupungit (Tredu ja Turun ammatti-instituutti).
Kohderyhmä: ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö
Toteutusaika: 13.11.2020 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH

Ohjauksen nivelet kuntoon -hankkeen logo