Bridge the Ocean

Yhteyshenkilö: Laura Vahtera (laura.vahtera@turku.fi)
Tavoite: Bridge the Ocean on Erasmus-rahoitteinen KA2-kehittämishanke, jossa on mukana Turun ammatti-instituutin lisäksi ammattiopistot Luovi ja Lappia sekä Kainuun ammattiopisto, joka on hankkeen koordinaattori. Lisäksi hankkeessa on toimijoita Hollannista, Tanskasta ja Kanadasta.
Hankkeen pääsisältönä on luoda vastavuoroisen opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden malli kanadalaisten ja eurooppalaisten ammatillisten oppilaitosten välille. Tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita globaaleille työmarkkinoille sekä vakiinnuttaa vaihtotoiminta myös Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa.
Hankkeen avulla vahvistetaan myös kansainvälistä näkökulmaa partneriorganisaatioiden strategioissa. Kanadan ja Euroopan välisestä liikkuvuudesta kootaan hankkeen aikana opas, joka tukee kaikkia muitakin ammatillisia toimijoita Euroopan ulkopuolisten liikkuvuuksien aloittamisessa.
Kohderyhmä: hankkeessa mukana olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset
Toteutusaika: 31.12.2020 – 30.12.2022
Toteutusalue: Suomi, Tanska, Hollanti ja Kanada
Rahoittaja: EU:n Erasmus+ -ohjelma