Sivistystoimiala Wilma-viesti kaikkiin koteihin 15.3.2020

Wilma-viesti kaikkiin koteihin

Lukiokoulutus siirtyy etä- ja verkko-opetukseen 

Turun kaupungin johto seuraa aktiivisesti valtion, THL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä muiden suurten kaupunkien suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kaupungin toimintojen, kuten koulujen sulkeminen edellyttää valtiotason päätöksiä, mutta kunta voi päättää tartuntatautilain päätöksellä toimipistekohtaisesta sulkemisesta.

– Tilanne on Turun sivistystoimialalla toistaiseksi odottava. Keskeytämme ensimmäisessä vaiheessa Turun työväenopiston ja Åbo Svenska Arbetarinstitutin toiminnan maanantaista 16.3. alkaen kahden viikon ajaksi, kertoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

 Lukiokoulutus siirtyy toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 alkaen etä- ja verkko-opetukseen sekä tuettuun itseopiskeluun. 

– Emme sulje lukioita vaan siirrymme toisenlaiseen opetukseen. Opettajat tulevat työjärjestyksensä mukaisesti lukioihin jatkamaan työtään. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti niin, että kaikki kokeet järjestetään ensi viikolla, Turun lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen kertoo.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kouluruokailuun tai noudettavaan eväspakettiin. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin Wilman kautta.

Turun kaupungin sivistysala on lähettänyt kaikille huoltajille ja opiskelijoille Wilman kautta ohjeet yleisesti koronavirukseen varautumisesta kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Kotiin on jäätävä kaikissa hengitystieinfektion oireissa, sairaana ei saa tulla päiväkotiin tai kouluun.

Oppilaita ja opiskelijoita on pyydetty huolehtimaan siitä, että oppikirjat ja tärkeimmät opiskelutarvikkeet ovat otetaan koulusta kotiin mahdollisen karanteenin tai sairastumisen varalta. Mikäli koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa todetaan koronavirusta, tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita Wilmassa sekä puhelimitse.

Turun kaikki päiväkodit ovat auki maanantaina. Myös Turun ammatti-instituutin opetus toimii normaalisti.

Kouluterveydenhuolto vastaa yhdessä numerossa
Epätietoisuutta on viime päivinä aiheuttanut se, saako töihin, kouluun tai hoitoon mennä, mikäli on palannut ulkomailta.

– Kyselytulva on aiheuttanut kaupungin terveydenhoidon neuvontapuhelimien ruuhkautumista, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri infektiolääkäri Jutta Peltoniemi. Toiveenamme on, että puhelinpalveluihin soitetaan nyt vain, mikäli on oireita ja syytä epäillä tartuntaa.

Kouluterveydenhuollon neuvontapuhelinlinja puh.  02 2662012  on tarkoitettu Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontaan.

Mikäli oppilas kuuluu riskiryhmään tai hänen läheisensä, tulisi tilanteesta ottaa yhteyttä ylläolevaan puhelinnumeroon tai keskustella oman kouluterveydenhoitajan tai opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

Turussa 15.3.2020

Timo Jalonen

 

Tiedote huoltajille ja opiskelijoille koronavirukseen varautumisesta ja matkustamiseen liittyvät ohjeet 12.3.2020

Sivistystoimialan viestintä tiedottaa to 12.3.2020 klo 16:20

Koronaviruksesta on tullut Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin paljon kyselyitä esimerkiksi karanteeneista ja matkustamisesta. Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja toimintaohjeet päivittyvät kootusti sivulle:

suomeksi: www.turku.fi/korona
ruotsiksi: http://www.turku.fi/sv/corona
englanniksi www.turku.fi/en/corona jonka kautta sisällön saa käännettyä muille kielille.

Varautuminen kotona:

Koronavirustartuntoja ehkäistään hyvällä käsihygienialla ja huolehtimalla yskimishygieniasta. Tutustu hygieniaohjeisiin yhdessä lapsen kanssa.

Huolehdi siitä, että lapsi / nuori tuo joka päivä koulusta kotiin oppikirjat ja muut tärkeimmät opiskelutarvikkeet mahdollisen karanteenin tai sairastumisen varalta. Opetus järjestetään karanteenitilanteissa etäopetuksena.

Mikäli koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa todetaan koronavirusta, tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita Wilmassa sekä puhelimitse.

Oppilaat eivät saa tulla sairaana kouluun tai päiväkotiin. Kotiin on jäätävä heti kaikissa hengitystieinfektion oireissa. Mikäli lapsi / nuori sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai kouluterveydenhoitaja voi lähettää lapsen kotiin.

Puhelinnumerot:
Kouluterveydenhuolto avaa perjantaina 13.3. Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontapuhelulinjan koronaan liittyen n. klo 10.30 lähtien.
Neuvontalinja: 022662012

Jos epäilet tartuntaa itselläsi tai lapsellasi, ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon.

  • Turun koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2714
  • omalle terveysasemallesi, p. 02 266 1130
  • työterveyshuoltoosi
  • Turun alueen yhteispäivystykseen p. 02 313 8800
  • Lasten ja nuorten päivystykseen (Tyks): p. 02 313 0263 ja 02 313 0470.

Puhelimessa terveydenhuollon henkilökunta haastattelee sinua ja arvioi tilanteen sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen saat toimintaohjeet.

Matkustusohjeet

Suomen ulkoministeriö on tänään torstaina 12.3.2020 linjannut, että kaikkea matkustamista ulkomaille tulee välttää. Koko maailma on tällä hetkellä epidemia-aluetta. Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: Epidemia-alueelta palaavien lasten ja nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Koronavirukseen liittyvissä terveysasioissa palvelee kouluterveydenhuollon koronaneuvontanumero 02 2662012. Rehtorilla on oikeus määrätä opiskelija etäopetukseen 14 päiväksi. Kouluun / oppilaitokseen tulee aina tehdä aina poissaoloilmoitus.

Kaikki Turun sivistystoimialan alaiset oppilas- ja opiskelijavaihdot ulkomaille perutaan varotoimena epävakaan jatkuvasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi 12.3.–31.7.2020.

Turun sivistystoimiala ei ota vastaan ulkomaalaisia vieraita 12.3.-31.7.2020, vaan siirtää vierailuja tai hoitaa ne etäyhteydellä.

Lomamatkojen osalta ulkoministeriö antaa viralliset matkustussuositukset ja niitä kannattaa seurata. Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ei voida ottaa kantaa matkustussuosituksiin, vaan kyse on aina jokaisen henkilökohtaisesta päätöksestä.

Yleistä:
Tilanne elää jatkuvasti, joten parhaiten pysyt kartalla seuraamalla sivua
www.turku.fi/korona sekä THL:n sivua

§  THL:n määrittämät koronaepidemia-alueet

————————

Meddelande till vårdnadshavare och studerande beträffande förberedelser inför coronaviruset och anvisningar beträffande resande

Åbo stads social- och hälsovårdstjänster har fått mycket frågor kring coronaviruset, t.ex. gällande karantäner och resande. Svar på oftast ställda frågor och handlingsanvisningar uppdateras och samlas på webbsidan:

på finska: www.turku.fi/korona
på svenska http://www.turku.fi/sv/corona

på engelska www.turku.fi/en/corona via vilken innehållet kan läsas på andra språk.

Förberedelser hemma:

Coronavirussmittan förebyggs genom god handhygien och hostningshygien. Bekanta dig med hygienanvisningarna tillsammans med barnet.

Se till att barnen och de unga varje dag tar med sig läroböckerna och annat viktigt studiematerial hem från skolan för en eventuell karantän. Undervisningen sker på distans i karantänsituationer.

Om det konstateras coronasmitta i en skola, en läroanstalt eller ett daghem så informeras vårdnadshavare och studerande i Wilma och per telefon.

Sjuka barn/ungdomar får ej komma till daghemmet/skolan. Man bör omedelbart stanna hemma om man uppvisar symptom på infektion i luftvägarna. Om barnet/ungdomen insjuknar under skoldagen har läraren eller skolhälsovårdaren rätt att sända hem eleven.

Telefonnummer:

Skolhälsovården öppnar en specifik linje för telefonrådgivning angående coronaviruset på fredag 13.3. från och med kl. 10.30. Linjen är öppen för Åbos elever inom den grundläggande utbildningen och studerandena på gymnasierna, yrkesinstitutet och yrkeshögskolan.

Telefonrådgivningens nummer: 02 2662012

Om du misstänker att du eller ditt barn har blivit smittad kontakta hälsovården per telefon.

  • Åbo stads telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 02 266 2714
  • din egen hälsostation, tfn 02 266 1130
  • till företagshälsovården
  • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
  • Jouren för barn och unga (Åucs): tfn 02 313 0263 och 02 313 0470.

Hälsovårdens personal intervjuar dig och utvärderar situationen samt konsulterar en infektionsläkare. Efter det får du anvisningar för hur du ska gå tillväga.

Reseanvisningar

Finlands utrikesministerium har i dag, 12.3 gett ut riktlinjer om att alla utlandsresor bör undvikas. Hela världen kan nu konstateras vara ett epidemiområde. Situationen utvärderas kontinuerligt.

De barn/ elever/studerande som återvänder från utlandsresor i epidemiområden bör komma överens med daghemmen och läroinrättningarna hur de återvämder till läroinrättningen i samråd med serviceproducenten, skolan, daghemmet.

STM: Skolhälsovårdens rådgivningslinje i coronafrågor svarar på frågor angående hälsofrågor relaterade till coronaviruset på telefonnumret: 02 2662012. Rektorerna har rättighet att beordra distansundervisning i 14 dagar. Frånvaroanmälan bör alltid göras till den aktuella skolan/läroanstalten.

Åbo stads bildningssektor följer utrikesministeriets reseanvisningar och rekommendationer. Coronavirusläget har ansetts vara allvarligt till den grad att några stora utbildningsanordnare även har beslutat begränsa resandet.

Alla elev- och studerandeutbyten som ordnas utomlands av Åbo stads bildningssektor ställs in som försiktighetsåtgärd under tiden 11.3–31.7.2020 på grund av det instabila coronavirusläget som förändras hela tiden.

Utrikesministeriet ger de officiella rekommendationerna för resor och det lönar sig att följa dem. Social- och hälsovården i Åbo kan inte ta ställning till rekommendationerna för resor utan det är alltid fråga om vars och ens personliga beslut.

Coronaepidemiområden fastställda av THL

TURUN TYTTÖJEN TALO

5. Ja 6. luokkalaiset tytöt saivat vieraita Turun Tyttöjen talo -toiminnasta. Toiminta on suunnattu 10-28 -vuotiaille tytöille. Apua sää läksyihin, kokeisiin harjoitteluun, harrastuksiin menemiseen ja yhdessä olemiseen. Kaikki toiminta on ilmaista.

Näistä kuvista saa lisätietoa Tyttöjen Talon toiminnasta:

Kannattaa ottaa Tyttöjen Talo seurantaan instassa, snäpissä ja tiktokissa  ja mennä rohkeasti mukaan toimintaan!

Remppakerho

Nummessä on toiminut maanantaisin remppakerho. Remppakerhoon on osallistunut 5. ja 6. luokkalaisia oppilaita. Remppakerhossa on korjattu rikkoutuneita tavaroita, maalattu seiniä, teipattu ikkunoita ja puuhasteltu yhdessä tehden koulun tiloista toimivia.

”Remppakerhossa on kivaa ja hauskaa!” (Lilli, 5.lk)

”Siellä on kivaa ja monipuolista.” (Selja 5.lk)

”Siellä on kivaa, puretaan ja rakennetaan.” (Onni, Miro ja Markus 5.lk)

Tässä muutamia kuvia kerhon toiminnasta:

hajonnut ompelukone korjauksessa
puutyöluokan seiniin puhtaat maalipinnat

 

Loppuvuoden juttuja

Katariinan koulun ja Nummen yksikön 1.luokkalaisten yhteistyönä toteutettu talvinen kuusi joulujuhlaan.
Nummen yksikön 1.lk ja 6.lk kummioppilaiden yhteinen toiminnallinen iltapäivä ennen joululomaa. Oppilaat yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat eri materiaaleja ja työtapoja hyödyntäen ykkösten tekemille pikkutontuille upeat tonttuovet.

Onnellista uutta vuotta 2020 ja mukavaa kevätlukukauden alkua!

AJANKOHTAISIA ASIOITA:

ke 8.1.2020 klo 18 tulevien 1.luokkalaisten huoltajien info Halisten yksikössä
to 9.1.2020 klo 18 tulevien 1.luokkalaisten huoltajien info Nummen yksikössä

to 16.1.2020 klo 18.30 tulevien 7.luokkalaisten oppilaiden ja huoltajien info Aurajoen yksikössä. Oppilaiden järjestämä buffetti auki jo klo 18.00

la 1.2.2020 klo 9-13 Kodin ja koulun päivä Nummenpakan koulun oppilalla kaikissa Nummenpakan koulun yksiköissä. Myös huoltajat tervetulleita!

ke 6.5.2020 tulevien 1.luokkalaisten ja heidän huoltajien tutustumispäivä Halisten yksikössä klo 8.30-10.00
to 7.5.2020 tulevien 1.luokkalaisten ja heidän huoltajien tutustumispäivä Nummen yksikössä klo 8.30-10.00