Kevään merkkejä ja aprillipiloja

Kuluneilla viikoilla Nummen ja Halisten yksiköissä on iloittu kevään alkamisesta ja valmistauduttu pääsiäislomaan esimerkiksi pääsiäisaiheisia askarteluja ja kuvistöitä taiteilemalla. Aprillipäivä innoitti sekä opettajia että oppilaita tekemään piloja, jotka kirvoittivat monet naurut.

Hyvää pääsiäislomaa!

6B-luokan koristelemia pajunoksia

Sivistystoimiala tiedottaa: Yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 11.4.2021 asti

Turun kaupungin yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 11.4.2021 asti

Päiväkodit
Päiväkotien toiminta jatkuu normaalisti alkuvuoden käytännöin. Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 11.4.2021 asti.

Perusopetus
Alakoulut toimivat normaalisti alkuvuoden käytännöin.

Yläkoulut jatkavat etäopetuksessa 11.4.2021 asti lukuun ottamatta valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa. 

Alakoulujen kerhot toimivat koronavarotoimin. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkaa toimintaansa, kuten alkuvuonna. Yläkoulujen kerhot eivät toimi.

Ruokailu perusopetuksen oppilaille
Etä- ja karanteenioppilaiden aterioiden hakuun voi ilmoittautua Turun kaupungin verkkosivulla tinyurl.com/kouluruokailmo. Lisätietoja www.turku.fi/kouluruokakotona.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvonta
·         Perusopetus: koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin palvelee vain peruskoululaisia. p. 02 266 2012 (ma–pe klo 8–11)
·         Toinen aste: lukiolaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat olla korona-asioissa yhteydessä Opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn puhelinpalveluun. p. 02 266 1570 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–13)
·         Testiin voi hakeutua myös Omaolo-palvelun kautta. Iltaisin ja viikonloppuisin palvelee Turun alueen yhteispäivystys numerossa 02 313 8800
·         Lisää tietoa: turku.fi/kouluterveydenhuolto

Koronatestaukseen ilman ajanvarausta:
·         Lisätietoja http://www.turku.fi/epailet-koronatartuntaa

Varissuon terveysasema (avoinna ma-pe klo 9–11 ja 12–14) Varissuon testipiste palvelee vain turkulaisia ja Turussa asuvia. Lähikuntalaisten tulee kääntyä oman kuntansa tai Tyksin testauspisteiden puoleen.

Koronantorjuntabussi:
·         Halinen, Huudi (os. Gregorius IX:n tie 8): ma–pe klo n. 9.30–11.00
·         Perno/Pansio (os. Hyrköistentie 26): ma-pe klo 12.00–14.00
·         Halisissa ja Perno/Pansiossa Koronantorjuntabussi palvelee vain turkulaisia ja Turussa asuvia. Lähikuntalaisten tulee kääntyä oman kuntansa tai Tyksin testauspisteiden puoleen.

Hyödyllisiä ohjeita, myös eri kielillä:
·         Koronaverkkosivuilta www.turku.fi/korona
·         Koronatietoa useilla eri kielillä www.turku.fi/maahanmuuttajat-korona
·         Korona-aiheinen sarjakuva 17 eri kielellä. Kaikki kieliversiot löytyvät Turun kaupungin verkkosivuilta www.turku.fi/koronasarjakuva
·         Keinoja koronatartunnan ehkäisemiseen perheen keskuudessa www.turku.fi/karanteeni-perheessa
·         Ohjeita kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle www.turku.fi/karanteeni

Tämän Wilma-viestin voi kääntää omalle kielelle Google Translaten avulla translate.google.fi/

Åbo stads högstadier och andra stadiet fortsätter på distans t.o.m. den 11 april

Daghemmen
Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt med praxis från början av året. De öppna daghemmen och familjeklubbarna är stängda till och med den 11 april 2021.

Den grundläggande utbildningen
Lågstadierna fungerar normalt.

Högstadierna fortsätter med undervisning på distans till och med den 11 april 2021, med undantag för den förberedande undervisningen och det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter med skolgång på plats. 

Lågstadiernas klubbverksamhet fortsätter med hänsyn till skyddsåtgärderna. Den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter med samma förfarande som i början av året. Högstadiernas klubbar har fortsättningsvis paus.

Skollunch för eleverna i den grundläggande utbildningen
Elever som studerar hemifrån eller är försatta i karantän kan anmäla sig till hämtlunchen på Åbo stads webbsida: tinyurl.com/kouluruokailmo. Mera information: www.turku.fi/sv/skolmat-hem

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning 
·        Den grundläggande utbildningen: skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning betjänar endast grundskoleelever, tfn 02 266 2012 (mån.–fre. kl. 8–11).
·        Andra stadiet: gymnasieelever och studerande i yrkesutbildningens läroinrättningar kan i coronaärenden ta kontakt med Studerandehälsovårdens telefontjänst, tfn 02 266 1570 (mån.–tors. kl. 8–15, fre. kl. 8–13).
·         Till coronaprovtagning kommer man enklast via e-tjänsten Omaolo. På kvällar och veckoslut betjänar Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800.
·         Mera information: http://turku.fi/sv/skolhalsovard

Provtagningsplatser utan remiss och tidsbokning 
·         www.turku.fi/sv/corona/smittmisstanke
·         Kråkkärrets hälsostation (öppet mån–fre kl. 9–11 och kl. 12–14) OBS! Kråkkärrets walk in-station betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.

Den mobila coronabekämpningens  
·         Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8, mån–fre kl. 9.30–11)
·         Perno, Höveli (adr. Hyrköisvägen 26, mån–fre kl. 12–14)
·         OBS! Coronabussen betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.

Viktiga råd och information på olika språk
·         Turku.fi/sv/corona
·         Coronainformation på olika språk: turku.fi/sv/invandrare-corona
·         Seriebilder om coronaviruset på 17 olika språk: turku.fi/koronasarjakuva
·         Anvisningar för personer som förordnats i karantän eller i isolering: turku.fi/sv/karantan
·         Tips hur du förebygger coronasmittor inom familjen: www.turku.fi/sv/karantan-inom-familjen

Du kan översätta detta Wilmameddelande till ditt eget språk med hjälp av Google Translate, translate.google.fi/

Distance Teaching to Continue in Turku Upper Comprehensive Schools and Upper Secondary Education Until 11 April 2021

Day-care centres
Day-care centres continue to operate as normal, with the same practices that have applied in the early part of the year. Open day care and family clubs are closed until 11 April 2021.

Basic education
Lower comprehensive schools operate as normal.

Upper comprehensive schools continue distance teaching until 11 April apart from small groups in preparatory education and small groups receiving special support. These will continue in contact teaching. 

School clubs in lower comprehensive schools operate with coronavirus precautions. Morning and afternoon clubs in basic education continue to operate as they did in the early part of the year. School clubs in upper comprehensive schools are closed.

Meals for basic education pupils
On the City of Turku website, you can register to pick up meals for pupils in distance teaching and quarantine: tinyurl.com/kouluruokailmo. Further information: www.turku.fi/en/schoolmeal-home

Coronavirus advice offered by school and student health care
·         Basic education: the centralised coronavirus helpline of school and student health care is open only for pupils in basic education, tel. +358 (0)2 266 2012 (Mon–Fri from 8 am to 11 am)
·         Upper secondary education: in coronavirus-related matters, upper secondary school students and students in vocational institutions can contact the centralised phone service of student health care, tel. +358 (0)2 266 1570 (Mon–Thu from 8 am to 3 pm, Fri from 8 am to 1 pm)
·         You can also get a time slot for testing via the Omaolo service. During evenings and weekends, please contact the joint emergency services of the Turku region, tel. +358 (0)2 313 8800
·         For further information, see the website https://www.turku.fi/en/school-and-student-health-care

Testing points, no referral or booking needed
·          www.turku.fi/en/corona/suspectinginfection
·         Varissuo health station (Mon-Fri from 9 am to 11 am and from 12 pm to 2 pm.) Please note! The testing point of Varissuo only serves Turku residents. Residents of nearby municipalities must use the testing points of their own municipality or Turku University Hospital.

Coronavirus prevention bus
·         Halinen, Huudi (address Gregorius IX:n tie 8, Mon–Fri 9.30 am–11 am)
·         Perno/Pansio (address Hyrköistentie 26, Mon-Fri 12 noon–2 pm). In Halinen and Perno/Pansio the coronavirus prevention bus only serves Turku residents. Residents of nearby municipalities must use the testing points of their own municipality or Turku University Hospital.

Useful instructions in several languages
·         the City of Turku coronavirus website: www.turku.fi/en/corona   
·         information about coronavirus in several languages: https://www.turku.fi/en/immigrants-corona
·         coronavirus comic strip in 17 languages:  www.turku.fi/koronasarjakuva
·         Instructions for people ordered into quarantine or isolation:
www.turku.fi/en/corona-quarantine
·         Ways to prevent coronary infection in the family: turku.fi/en/quarantine-with-family

You can translate this Wilma message into your own language using Google Translate translate.google.fi/

Sivistystoimiala tiedottaa: Yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 asti

Perusopetus
Koronavarotoimia on lisätty kouluissa entisestään. Turun kaupunki laajensi perjantaina 19.3. kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan kaupungin kaikkien koulujen kaikkia vuosiluokkia sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Maskeja tarjotaan oppilaille riittävä määrä koulupäivien aikana, ja opettajat opastavat maskien käytössä. Kaupunki muistuttaa edelleen maskien käytöstä myös busseilla ja koulutakseilla kuljettaessa.

Alakoulut Lausteen koulua lukuun ottamatta toimivat normaalisti alkuvuoden käytännöin. Lausteen koulu siirtyi kokonaisuudessaan etäopetukseen tartuntaketjujen selvittämiseksi ja opetuksen turvaamiseksi 24.3.-5.4.2021. Koulussa on ollut laajoja altistumisia ja karanteenijaksoja, ja selvästi yli puolet oppilaista on jo aiempien päätösten perusteella poissa koulusta. Koulussa ei lähiopetusjärjestelyin voida turvata terveysturvallista ympäristöä eikä laadukasta opetusta nykyisessä pandemiatilanteessa.

Yläkoulut jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 asti lukuun ottamatta valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa.

Alakoulujen kerhot toimivat koronavarotoimin. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkaa toimintaansa, kuten alkuvuonna. Yläkoulujen kerhot eivät toimi.

Ruokailu perusopetuksen oppilaille
Etä- ja karanteenioppilaiden aterioiden hakuun voi ilmoittautua Turun kaupungin verkkosivulla tinyurl.com/kouluruokailmo. Lisätietoja www.turku.fi/kouluruokakotona.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvonta

  • Perusopetus: koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin palvelee vain peruskoululaisia. p. 02 266 2012 (ma–pe klo 8–11)
  • Toinen aste: lukiolaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat olla korona-asioissa yhteydessä Opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn puhelinpalveluun. p. 02 266 1570 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–13)
  • Testiin voi hakeutua myös Omaolo-palvelun kautta. Iltaisin ja viikonloppuisin palvelee Turun alueen yhteispäivystys numerossa 02 313 8800
  • Lisää tietoa: turku.fi/kouluterveydenhuolto

Koronatestaukseen ilman ajanvarausta:

Varissuon terveysasema (avoinna ma-pe klo 9–11 ja 12–14) Varissuon testipiste palvelee vain turkulaisia ja Turussa asuvia. Lähikuntalaisten tulee kääntyä oman kuntansa tai Tyksin testauspisteiden puoleen.

Koronantorjuntabussi:

  • Halinen, Huudi (os. Gregorius IX:n tie 8): ma–pe klo n. 9.30–11.00
  • Perno/Pansio (os. Hyrköistentie 26): ma-pe klo 12.00–14.00
  • Halisissa ja Perno/Pansiossa Koronantorjuntabussi palvelee vain turkulaisia ja Turussa asuvia. Lähikuntalaisten tulee kääntyä oman kuntansa tai Tyksin testauspisteiden puoleen.

Hyödyllisiä ohjeita, myös eri kielillä:

Tämän Wilma-viestin voi kääntää omalle kielelle Google Translaten avulla translate.google.fi/

Nummenpakan koulun Aurajoen yksikkö etäopetuksessa ma 8.- pe 26.3.2021 välisen ajan.

Vuosiluokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen maanantaina 8.3.2021. Etäopetusjakso kestää päätöksen mukaan kolme viikkoa. 

Erityisen tuen oppilaat vuosiluokilla 7-9 (esim. pienluokkien oppilaat) opiskelevat lähtökohtaisesti lähiopetuksessa tavalliseen tapaan koulussa korona-ohjeistuksia noudattaen. Myös muita kuin erityisen tuen oppilaita voidaan kutsua tarveharkinnan mukaisesti opiskelemaan lähiopetukseen koululle, jos oppilaan etäopiskelu ja/tai opintojen suorittaminen ei suju. Opettajat tiedottavat näitä oppilaita sekä huoltajia erikseen.  Lisätietoa oppilaille sekä huoltajille löytyy Wilmasta.

Hyvää hiihtolomaa!

Nummenpakan kouluväki viettää hiihtolomaa ma 22. – su 28.2.2021 välisen ajan.
Koulu jatkuu loman jälkeen taas maanantaina 1.3.2021 lukujärjestyksen mukaan

Noudatetaan kaikki tarkasti korona-ohjeistuksia ja määräyksiä!
Muistetaan meistä jokainen, että noudatamme näin koulujen loma-aikoinakin tarkkaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä niin maskien käyttöön kuin turvaväleihinkin liittyen, jotta korona-viruksen leviäminen saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hallintaan. Jos lapselle/nuorelle, tai meille aikuisille tulee korona- virukseen liittyviä oireita, testiin on mentävä heti!

Korona-virukseen ja sen testaamiseen sekä karanteeniin ym. liittyviä ohjeita meille kaikille löytyy niin Wilman tiedotteista kuin kaupungin Korona-sivustolta osoitteesta: https://www.turku.fi/korona

Talven puuhia

Nummen ja Halisten yksiköissä on iloittu lumisesta talvesta. Pulkat ja luistimet ovat olleet kovassa käytössä niin liikuntatunneilla kuin niiden ulkopuolellakin.

 

Halisten 1. luokkien mäenlaskun riemua

 

Nummen yksikössä luokat ovat viime viikkoina haastaneet toisiaan pitämään ympäristöään siistinä, sillä käytettyjä maskeja löytyy valitettavan paljon paikoista, joista ei pitäisi. Haasteen saaneet luokat ovatkin vuorollaan lähteneet siivouskierrokselle koulun piha-alueille ja lähiympäristöön.

6B:n oppilaita siivouspuuhissa

 

Tällä viikolla Nummen yksikössä on vietetty ystäväviikkoa erilaisten ystävyyteen liittyvien puuhien parissa. Yhteisenä tempauksena luokkien ovet koristeltiin teeman mukaisesti.

1A:n sydänsormet
3A:n haisuystävä
4B:n karkkisydämiä ja kauniita ajatuksia ystävyydestä

 

Nyt Nummenpakan koulun väki suuntaa ansaitulle talvilomalle!

2A:n lumiukot hiihtämässä hiihtolomalle

 

Halisissa vietettiin 100-juhlat

Halisten yksikössä juhlittiin viime viikolla kuluvan lukuvuoden sadatta koulupäivää. Juhlimiseen sisältyi muun muassa pelailua ja herkuttelua. Lisäksi käytävään koottiin sydänlapuille yhteisiä ilonaiheita. Niihin kuuluivat esimerkiksi kaverit, perhe, koulu, lukeminen, leikkiminen ja  pulkkailu.

Kevätlukukausi 2021 on jo kovassa vauhdissa! – Muistathan noudattaa korona-ohjeistuksia!

 

HUOMIOITAVAA TAMMIKUUSSA 2021:

Tulevien 7.luokkalaisten ja heidän huoltajille suunnattu Aurajoen yksikön esittelyvideo on nyt katsottavissa (video käynnistyy tästä)

Yksityiskohtaisempi infopaketti (=yläkouluinfo) tuleville 7.luokkalaisille ja huoltajille aukeaa tästä. Yläkoulun valinnaisaineista tietoa löytyy täältä.

Jos olet tulossa syksyllä 7.luokalle Aurajoen yksikköön, kannattaa sinun myös katsoa tämä toinen video, jossa oppilaat vastailevat kysymyksiin, jotka saattavat askarruttaa kun alakoulusta siirrytään yläkouluun (video käynnistyy tästä)

Lauantaikoulupäivä Nummenpakan koulun kaikissa yksiköissä la 30.1.2021 klo 9-13)

Hyvät tulevien 1.luokan oppilaiden huoltajat!
Kouluun ilmoittautuminen on alkanut tammikuun alussa. Järjestimme kouluun ilmoittautumisesta ja Nummenpakan koulusta (Nummen ja Halisten yksiköt) kertovan infoillan etänä Teamsin kautta torstaina 14.1.2021. Materiaalit infosta löytyvät alla olevan linkin takaa: 

Tulevien 1.luokan oppilaiden huoltajien info-paketti

Koronatilanteen vuoksi Turun päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa noudatetaan tehostettuja hygieniakäytäntöjä.

Toimialajohtajan päätöksen mukaan myös  Nummenpakan koulun Nummen yksikössä ja kuten muissakin Turun alakoulussa suositellaan maskin käyttöä 4.-6. luokkien oppilaille 7.1.2021 alkaen.

Koulu jakaa maskeja 4.-6. luokkien oppilaille ja opastaa maskin oikeaan käyttöön. Maskien käyttö alkoi koulussa heti kevälukukauden alettua torstaina 7.1.2021. Oppilas voi halutessaan käyttää myös omaa maskia.

Nummenpakan koulun Aurajoen yksikössä 7.-9.luokkien oppilaat jatkavat maskien käyttöä syyslukukauden 2020 lopun tapaan.

Joulun odotusta Nummen ja Halisten yksiköissä

Lukukauden viimeinen kouluviikko on ollut täynnä jännittynyttä kiherrystä, kun joulua ja lomaa on odotettu innolla. Luokissa onkin viikon aikana puuhailtu kaikenlaista jouluun liittyvää.

2A-luokan jouluisia taideteoksia

Halisissa vietettiin 17.12. oppilaskunnan ideoimaa pikkujoulua. Ohjelmassa oli muun muassa salaisten joulusanojen ratkaisua tonttulakkivihjeiden avulla, oppilaiden omia esityksiä, taululle taiteilua ja pientä herkuttelua.