Järjestyssäännöt

Nummenpakan koulun järjestyssäännöt

2.4 Järjestyssäännöt  (päivitetään syyslukukaudella 2022)

Koulun järjestyssäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Jokaisella yksiköllä on lisäksi tarkennetut järjestyssäännöt ohjeineen ja mahdollisine suosituksineen (linkit). Ne ovat nähtävillä koulun kotisivuilla. Järjestyssäännöt käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja tarvittaessa. Lukuvuoden alussa järjestyssäännöt päivitetään aina tarvittaessa.

  1. Koulussa jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Oppitunneilla, juhlissa, retkillä ja kaikissa koulun tilaisuuksissa käyttäydytään kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.
  2. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa mitään vaarallisia esineitä, aineita, päihteitä eikä tupakkatuotteita.
  3. Kaikkea koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Koululta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä huolehditaan hyvin. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen omaisuutta, hän on korvausvelvollinen.
  4. Jokainen koulussa on vastuussa koulualueen ja -tilojen siisteydestä.
  5. Koulualueella liikutaan rauhallisesti. Koulualueelta ei saa poistua ilman koulusta saatua lupaa. Välitunneille siirrytään viivyttelemättä ja ne vietetään välituntialueilla. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja.

Rehtori ja apulaisrehtori ovat hyväksyneet koulun järjestyssäännöt 28.5.2014. Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä henkilöstön, vanhempien ja oppilaiden kanssa. Oppilaskuntaa on kuultu ennen hyväksymistä.

Nummen ja Halisten tarkennetut järjestyssäännöt PowerPoint esityksenä

num-hal-jarjestyssaannnot

Aurajoen yläkoulun yksikön tarkennetut järjestyssäännöt (PDF)

Aurajoen yksikön liikuntaohjeet (PDF)

Vanhempainyhdistyksen Nukkon kannanotto oppilaiden energiajuomien käyttöön koulussa 2016

Yle: Tiukka päätös Turussa: peruskouluissa ei saa juoda energiajuomia (25.10.2018)

Tallenna