Koulumatka ja koululaiskortti

KOULUMATKAT JA TURVALLISUUS
Koulumatkat ovat huoltajien vastuulla. Koulumatka tulee suorittaa lyhyintä ja turvallisinta tietä.
Koulussa opetetaan ja kerrataan liikennesääntöjä, mutta kotona huoltajien opastuksella kannattaa myös käydä säännöllisesti läpi lukuvuosittan ainakin  seuraavia asioita:
– jalankulkija ja pyöräilijä liikenteessä
– linja-autossa matkustaminen
– yläkoulun oppilaiden kanssa tarvittaessa myös moottoriajoneuvoilla kulkeminen (esim. mopot, mopoautot, mönkijät jne.)

Oppilaiden kulkeminen polkupyörällä
Koulun suositus  on, että koululaiset kulkisivat koulumatkansa pyöräillen vasta silloin kun pyörilytaidot ja liikennesäännöt ovat riittävän hyvin hallussa. Lainsäädäntömme mukaan polkupyöräilijän on käytettävä asianmukaista suojakypärää.
Oppilaiden tulee jättää polkupyöränsä sovituille paikoille. Koulu suosittelee aina lukitsemaan polkupyörät huolellisesti koulupäivien ajaksi.

Oppilaiden kuljetus omalla autolla
Koulu edellyttää, että lapset jätetään autosta sovituilla paikoilla ilman, että siitä aiheutuu vaaraa kenellekään.
Koulun pihalla on pysäköinti kielletty muilta kuin henkilökuntaan kuuluvilta vuorokauden ympäri. Koulun juhlien ja vanhempainiltojen aikana saatetaan poiketa näistä määräyksistä.


KOULULAISKORTTI

Koulaiskortteja ei ole mahdollista saada  suoraan koulusta.
Yleistä tietoa koulukuljetuksiin liittyen: Koulumatkat ja kuljetukset | Turku.fi

Kun koulumatka on yli 5 km, koululaiskortti voidaan myöntää. Koulukuljetusetuutta myönnetään Turun peruskoululaisille koulukuljetusperusteisiin perustuen.
Lisätietoa: Kuljetusperusteet | Turku.fi

Oppilaiden, jotka aloittavat 1. tai 7. luokan omassa lähikoulussaan, ei tarvitse erikseen hakea paikallisliikenteen koululaiskorttia. Heidän koulumatkansa mitataan automaattisesti ja myönteisestä kuljetuspäätöksestä ilmoitetaan Wilma-viestillä ennen koulun alkua.

Koululaiskorttia varten tulee tehdä erillinen hakemus. Hakemus löytyy alla olevan linkistä:
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_koulukuljetushakemus_2021.pdf

Huolellisesti täytetty hakemus lähetetään: (Tiedustelut: p. 040 7751 731, 040 6484 490)
koulukuljetus.kotoimi@turku.fi  TAI postitse Turun kaupunki Konsernihallinto/Kuljetuspalvelut/Koulukuljetukset Kunnallissairaalantie 20, rak. 7, 20700 Turku

Kun päätös asiaa on tehty koulukuljetuksissa, siitä tulee ilmoitus milloin sen voi noutaa Fölin toimipisteeltä.
Kortin voi hakea lapsi itse tai vanhempi tai huoltaja, mutta ei esim. veli, sisko tms.