Koulumatka ja koululaiskortti

KOULUMATKAT JA TURVALLISUUS
Koulumatkat ovat huoltajien vastuulla. Koulumatka tulee suorittaa lyhyintä ja turvallisinta tietä.
Koulussa opetetaan ja kerrataan liikennesääntöjä, mutta kotona huoltajien opastuksella kannattaa myös käydä säännöllisesti läpi lukuvuosittan ainakin  seuraavia asioita:
– jalankulkija ja pyöräilijä liikenteessä
– linja-autossa matkustaminen
– yläkoulun oppilaiden kanssa tarvittaessa myös moottoriajoneuvoilla kulkeminen (esim. mopot, mopoautot, mönkijät jne.)

Oppilaiden kulkeminen polkupyörällä
Koulun suositus  on, että koululaiset kulkisivat koulumatkansa pyöräillen vasta silloin kun pyörilytaidot ja liikennesäännöt ovat riittävän hyvin hallussa. Lainsäädäntömme mukaan polkupyöräilijän on käytettävä asianmukaista suojakypärää.
Oppilaiden tulee jättää polkupyöränsä sovituille paikoille. Koulu suosittelee aina lukitsemaan polkupyörät huolellisesti koulupäivien ajaksi.

Oppilaiden kuljetus omalla autolla
Koulu edellyttää, että lapset jätetään autosta sovituilla paikoilla koulupihan ja koulun parkkipaikkojen ulkopuolelle  ilman, että siitä aiheutuu vaaraa kenellekään.
Koulun pihalla on pysäköinti kielletty muilta kuin henkilökuntaan kuuluvilta vuorokauden ympäri. Koulun juhlien ja vanhempainiltojen aikana saatetaan poiketa näistä määräyksistä.


KOULULAISKORTTI

Paikallisliikenteen bussikortti on voimassa Turun sisäisen joukkoliikenteen linja-autoissa koulupäivisin ja oikeuttaa kahteen matkaan päivässä. Vaihto-oikeus koulumatkoilla on 75 minuuttia. HUOM! Korttiin on lukuvuosittain ladattu vain koulupäivien määrän mukaisesti matkoja eli korttiin ei voida ladata lukuvuoden aikana lisää matkoja, jos korttia on käytetty esim. lauantaisin, jolloin ei ole koulua.

Koulaiskortteja ei ole mahdollista saada koulusta. Kun päätös koululaiskortin myöntämisestä on tullut Wilmaan, myönnetty bussikortti haetaan henkilötunnusta vastaan joukkoliikenteen palvelutoimistosta (Aurakatu 8, kauppatorin Monitori). Koulumatkan pituuden perusteella myönnetty oikeus bussikorttiin säilyy tulevina lukuvuosina niin kauan kuin kotiosoite ja koulu pysyvät samana. Uudet matkat latautuvat kortille ensimmäisenä koulupäivänä.

Kortin kadotessa oppilas voi noutaa uuden kortin palvelutoimistosta. Samalla vanha kortti suljetaan. Huoltaja maksaa uuden kortin lunastusmaksun 5 €. Kerran myönnetty kortti tulee säilyttää koko oppivelvollisuuden ajan. Aikaisemmin myönnettyä korttia käytetään siinä tapauksessa, että kuljetus myönnetään myöhemmin uudelleen (olosuhdemuutokset).
Lisätietoa: Koululaiskortti | Turku.fi
Katso myös lisätiedot Fölin sivulta täältä

Yleistä tietoa koulukuljetuksiin liittyen: Koulumatkat ja kuljetukset | Turku.fi

KULJETUSPERUSTEET
Kun koulumatka on yli 5 km, koululaiskortti voidaan myöntää 1.-9.luokan oppilaalle kun lähikouluun on yli 5 km. Koulumatkan pituus mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle. Koulukuljetusetuutta myönnetään Turun peruskoululaisille koulukuljetusperusteisiin perustuen.
Katso myös tarkemmat lisätiedot: Kuljetusperusteet

KOULUKULJETUSETUUDEN HAKEMINEN
Koulukuljetuksia haetaan erillisellä lomakkeella joko sähköpostitse (koulukuljetukset@turku.fi) tai kirjeitse (Turun kaupunki, Kasvatus ja opetus/Koulukuljetukset, PL 355, 20101 Turku).
Hakemus löytyy linkistä: Koulukuljetushakemus
Mahdolliset liitteet, kuten asiantuntijalausunnot, tulee toimittaa kuljetushakemuksen yhteydessä.

Oppilaiden, jotka aloittavat 1. tai 7. luokan omassa lähikoulussaan, ei tarvitse erikseen hakea koululaiskorttia. Heidän koulumatkansa mitataan automaattisesti ja myönteisestä kuljetuspäätöksestä ilmoitetaan Wilma-viestillä ennen koulun alkua.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus tekee kuljetuspäätökset seuraavalle lukukaudelle kesän aikana. Ajoissa saapuneet hakemukset käsitellään lukukauden alkuun mennessä. Mikäli hakemus on toimitettu määräajan jo umpeuduttua, kuljetusta ei voida taata lukuvuoden alusta alkaen. Koulukuljetusta voi myös hakea muuna ajankohtana.

Hakijan tulee tutustua etukäteen kuljetusperusteisiin ja täyttää hakemus huolellisesti. Virheelliset tai puutteelliset hakemukset pitkittävät hakuprosessia ja voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.