KOTI JA KOULU

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖSSÄ – OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Perusopetuslaki 35§: ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

OPPILAS:
Oppilaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on oppitunneilla mukanaan asianmukaiset välineet ja varusteet. Opiskeluun kuulumattomia välineitä ei saa tuoda kouluun. Oppitunneille saavutaan viivyttelemättä. Rauhallinen, opettajan ohjeita noudattava työskentely takaa työrauhan ja hyvän mielen kaikille. Kotitehtävien huolellinen suorittaminen, tuntityöskentelyyn osallistuminen sekä kokeisiin ajoissa valmistautuminen antaa oppimisen kannalta parhaan tuloksen.

OPETTAJA
Vastaa oppilaan oppimisesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

HUOLTAJA
Vastaa siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (perusopetuslaki 26§)
Vastaa siitä, että oppilas huolehtii tehtävistään ja työvälineistään.
Huoltajalla on oikeus selvittää epäselvyydet olemalla yhteydessä kouluun.
Huoltajilla on annettava mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kouluasioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. OPS 2014

MUISTA MYÖS!
– Koulun koko henkilökunta rehtori, apulaisrehtori, opettajat, ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, koulusihteeri, keittiön väki, siistijät ja kiinteistönhoitaja ovat aikuisia, jotka tekevät koulussa omaa työtään, jotta oppilaalla olisi parhaat mahdolliset edellytykset tehdä oppilaan omaa työtä eli opiskella.

– Kenelläkään meistä, aikuiset tai oppilaat, ei ole vain oikeuksia, vaan meillä kaikilla on myös velvollisuuksia. Niiden täyttäminen mahdollisimman hyvin takaa onnistumisen omassa osuudessa, omassa työssä. Hyvä lopputulos on meidän kaikkien hyvin suoritettujen osuuksiemme summa.

KUKA KOULUSSA VASTAA MISTÄKIN ASIASTA JA MISSÄ ASIOISSA HUOLTAJAN TULEE OLLA YHTEYDESSÄ KOULUUN?

Luokanopettaja (alakoulu) ja Luokanohjaaja (yläkoulu)
Jokaisella luokalla on luokasta vastaava opettaja, alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja. Hänen tavoitteenaan on luoda luottamuksellisen suhde oppilaan ja koulun sekä kodin ja koulun välille. Oppilas voi kaikessa koulunkäyntiin liittyvässä kääntyä luokanopettajan/luokanohjaajan puoleen.  Esim. oppilaan oman luokan asiat, oppilaan kaverisuhteet koulussa, oppilaan poissaolot, läksyt jne.

Aineenopettaja
– Aineopettajiin otetaan yhteyttä aina asioissa, jotka liittyvät kyseiseen oppiaineeseen sekä opettajan oppitunneilla tapahtuneisiin asioihin.

Erityisopettaja
– Erityisopettajaan otetaan yhteyttä, kun oppilas opiskelee hänen ryhmässään tai muutenkin oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa.

Opinto-ohjaaja (=opo)
– Opoon otetaan yhteyttä valinnaisaineita koskevissa asioissa, TET-asioissa sekä jatkokoulutusasioissa.

Rehtori
– Jos yhteydenotto oppilaan luokanohjaajaan tai tietyn oppiaineen opettajaan ei ole tuottanut tulosta.
– Koko koulun asiat, kuten koulun sääntöihin ja muuhun koulun toimintakulttuuriin liittyvät asiat.
– Asiat, joihin tuntuu liittyvän oppilaita eri luokilta.

Muistathan, että kaikki koulun henkilöstön tapaamiset on sovittava etukäteen esim. puhelimitse tai Wilman välityksellä