MIHI- MOVE!

Mihi – Rajattomasti mahdollisuuksia oppilaille mihin mennä, mitä tehdä.
Lisätietoa: https://mihi.fi/

MOVE! -Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Käy tutustumassa tarkemmin: Move! | Opetushallitus (oph.fi)
Nummenpakan koulun tulokset 2023 (5. ja 8.luokat)
Nummenpakan koulun tulokset 2022 (5. ja 8.luokat)
Nummenpakan koulun tulokset 2021 (5. ja 8.luokat)

Turun kaupungin tulokset 2021

MOVE!- tulosten hyödyntäminen koulussa ja valmistautuminen vuoden 2021 mittauksiin

Nummenpakan koulun tulokset 2020 (5. ja 8.luokat)

 

Nuorisopassi 7.luokkalaisille lukuvuonna 2022-23
Koulun 7. luokkalaiset oppilaat (jotka ovat saaneet huoltajalta luvan) pääsevät käyttämään nuorisopassin maksuttomia harrastamiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyviä etuja lukuvuonna 2022-2023.
Lupalomake ja tarkemmat tiedot huoltajat löytyvät Wilman lomakkeet-osiosta.
Kun huoltaja on käynyt luvan hyväksymässä, nuori pääsee käyttämään etuja.
Tarkemmat ohjeet ym. lähetetty huoltajille ja oppilaille Wilmassa.

Lisätietoa: nuorisopassi.fi/  ja https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/files/2022/08/Nuorisopassi-lukuvuonna-2022-23-7.lk_.pdf

Lisätietoa oppilaille Nuorisopassin käyttöönotosta:
suomeksi
englanniksi
arabiaksi

 

Mihi – Rajattomasti mahdollisuuksia oppilaille mihin mennä, mitä tehdä.
Lisätietoa: https://mihi.fi/