Poissaolopyyntö ja poissaoloihin puuttuminen

POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN:
Huoltajan on huolehdittava, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua (POL 26).
Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa poissaolosta mahdollisimman pian ensimmäisen poissaolopäivän aamuna luokanopettajalle/luokanvalvojalle/kouluun.
Ilmoittaa voi soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta.

Mikäli oppilas on koulusta poissa muusta syystä kuin sairaudesta, lupa poissaoloon tulee pyytää hyvissä ajoin (POL 35).

OHJEET HUOLTAJALLE OPPILAAN POISSAOLOPYYNTÖÄ VARTEN:
1. Kirjaudu tunnuksillasi Wilmaan
  HUOM! Älä käytä Wilma-sovellusta, vaan kirjaudu Wilmaan nettiselaimella 
   osoitteessa https://turku.inschool.fi/

2. Valitse otsikko HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET

3. Valitse TEE UUSI HAKEMUS

4. Valitse joko Poissaolopyyntö 1-3 päivää tai Poissaolopyyntö yli 3 päivää

5. Täytä lomake ja TALLENNA.

6. Poissaolopyyntö menee automaattisesti hyväksyttäväksi oikealle henkilölle (luokanopettaja/luokan ohjaaja/rehtori/apulaisrehtori)

7. Myönnetty poissaolo näkyy oppilaan Wilma-tiedoissa.

Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja.

Kolmea päivää pidemmät poissaolot myöntää rehtori; poissaolopyynnön käsittelee tällöinkin ensin luokanopettaja/luokanohjaaja ja tämän jälkeen päätöksen tekee rehtori

POISSAOLOIHIN PUUTTUMINEN
Oppilaan ja huoltajan huomioitavat asiat

Oppilaan tulee etukäteen sopia poissaolon aikana suoritettavista koulutehtävistä ja kokeista ym. opettajien kanssa ja huolehtia niiden tekemisestä.

Huoltajat vastaavat oppilaan poissaolon aikana  koulunkäynnin tuen järjestelyistä.

Koulusta oppilaiden käyttöön saatuja iPadeja tai kannettavia tietokoneita ei saa viedä ulkomaille; laitteet tulee jättää kouluun ulkomaan matkan ajaksi.

Jos oppilaan poissaolon pituus on yli kolme viikkoa, huoltajan tulee tehdä selvitys opetuksen järjestelyistä ja mahdollisista muista oppilaan tukitoimista rehtorille kun poissaoloanomus tehdään Wilmaan. Huoltaja voi varata selvitystä varten myös tapaamisajan rehtorilta tarvittaessa.

Tutustu myös syksyllä 2023 päivitettyyn ohjeistukseen liittyen poissaoloihin puuttumiseen: Turun kaupungin malli oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen